Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada: Svako deseto dijete u svijetu žrtva prisilnog rada

0
251

Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada, a statistički podaci pokazuju da je svako deseto dijete u svijetu žrtva prisilnog rada, javlja Anadolu Agency (AA).

U izvještaju iz novembra 2017. godine Međunarodna organizacija rada (ILO), pri Ujedinjenim nacijama (UN), navodi da je svako deseto dijete u svijetu prisiljeno da radi. Prisilnim radom ILO tretira svako nametanja posla koje djetetu uskraćuje čari djetinjstva, reducira njegove psihofizičke potencijale, ugrožava njegov fizički i mentalni razvoj.

Prema tim podacima, u svijetu je 151,6 miliona djece uzrasta od pet do 11 godina žrtava prisilnog rada. Među njima su 64 miliona djevojčica i 88 miliona dječaka. Dvije trećine djece žrtava prisilnog rada radi u sektoru poljoprivrede, a približno toliko ih je žrtva neplaćenog rada unutar porodice.

Dvije trećine djece na prisilnom radu u svijetu rade poslove koji predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje, sigurnost i razvoj moralnih vrijednosti.

Polovicu zaposlene djece u svijetu čine mališani u Africi, tačnije njih 72,1 milion. U Aziji i zemljama Pacifika je na rad primorano 62,1 milion djece, dok u Americi radi 10,7 miliona djece. U Arapskim zemljama na rad je primorano 1,2 miliona mališana, a u Evropi i centralnoj Aziji njih oko 5,5 miliona.

To bi se moglo reći i da je svako peto dijete u Africi žrtva prisilnog rada. U arapskom svijetu takva žrtva je svako 35. dijete, u Evropi i centralnoj Aziji svako 25., u Americi svako 19., a u Aziji i Pacifiku svako 14 dijete.

Od ukupno 151,6 miliona djece prisiljene na rad u svijetu je skoro polovica u uzrastu od pet do 11 godina, dok su 42 miliona djece takve žrtve u uzrastu između 12 i 14 godina. U svijetu je i 37 miliona djece na prisilnom radu u uzrastu od 15 do 17 godina.

Najviše djece na rad je prisiljeno u ribarstvu, šumarstvu i ispaši stoke.

Prema izvještajima UN-a u svijetu je 2000. godine na prisilnom radu bilo 245,5 miliona djece, a od tada se bilježi stopa pada tog broja. Na opasnim poslovima te 2000. godine radilo je 170,5 miliona djece, a danas ih na takvim poslovima radi 72,5 miliona.

Procjene su da će 2025. godine u svijetu bili 121 milion djece koja su žrtve prisilnog rada, uključujući 52 miliona mališana na opasnim poslovima.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here