Skupština TK usvojila izmjene zakona o ministarstvima

0
660

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK, uz amandmane skupštinske Zakonodavno-pravne komisije.

U obrazloženju je navedeno da su razlozi za donošenje ovog zakona u činjenici da je potrebno izvršiti racionalizaciju poslova koji se obavljaju u pojedinim kantonalnim organima uprave, ministarstvima i upravnim organizacijama.

Ovim zakonskim rješenjem bit će omogućeno spajanje ministarstva razvoja i poduzetništva i ministarstva industrije, energetike i rudarstva u jedno ministarstvo, koje će nositi naziv ministarstvo privrede.

Također, bit će omogućeno razdvajanje ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na dva ministarstva:ministarstvo obrazovanja i nauke, i ministarstvo za kulturu, sport i mlade, zbog, kako je navedeno, unapređenja oblasti kulture i sporta, te odnosa zajednice prema mladima kroz određene nadležnosti ovog ministarstva.

Također, po novom zakonu Kantonalna direkcija robnih rezervi TK kao samostalna upravna organizacija bit će u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, imajući u vidu nadležnosti ovog ministarstva.

 

Mišljenja je da je spajanjem ministarstva razvoja i poduzetništva i ministarstva industrije, energetike, i rudarstva u ministarstvo privrede svrsishodno, te da će izmjene ovog zakona doprinijeti boljem radu pojedinih ministarstvava i kantonalne vlade i cjelini.

Za provođenje ovog zakona potrebno je osigurati dodatna sredstva u Budžetu TK za 2018.godinu u iznosu od 345.000 KM, a odnose se na sredstva za plate i druge naknade za 10 novih radnih mjesta državnih službenika i namještenika.

Predsjednik kluba poslanika SDP-a u Skupštini TK Dževad Hadžić smatra da se ne radi o racionalizaciji, već otvaranju novih radnih mjesta unutar administracije. (f, tl)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here