Sankcije za neovlaštene prokope saobraćajnica

0
198

Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za inspekcijske poslove, poduzimat će sankcione mjere protiv Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” (ViK) za sve prokope koji se budu vršili na saobraćajnicama, a suprotno odredbama Zakona o cestama Federacije BiH, kao i Odluke o uslovima i načinu prokopa javnih površina na području Kantona Sarajevo.

Ovaj problem kulminirao je prethodnih mjeseci jer je preduzeće “ViK” vršilo prokope na brojnim saobraćajnicama u Starom Gradu i to neposredno nakon njihove sanacije i postavljanja novog asfalta.

Posljednji zabilježeni primjer je u ulici Zmajevac čije je asfaltiranje, u dužini većoj od 1.500 metara, završeno sredinom prošlog mjeseca.

Ta investicija koštala je više od 400.000 KM, a finansirali su je Općina Stari Grad i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.

Nedugo potom, nadležna Služba za investicije i komunalne poslove je na toj lokaciji konstatovala neovlašten prokop od KJKP “Vodovod i kanalizacija”, a zbog kojeg su reagirali i građani. Za ove radove preduzeće “ViK” nije imalo odobrenje Općine Stari Grad, te će, i pored činjenice da je naknadno prokop saniran, biti poduzete sankcione mjere.

Prema Zakonu o cestama FBiH za preduzeća koja na cestama izvode radove bez odobrenja ili suprotno uvjetima propisanim odobrenjem, predviđena je novčana kazna u iznosu od 1.000 do 10.000 KM.

Općina Stari Grad pravovremeno obavijesti KJKP “Vodovod i kanalizacija” o sanacijama svih ulica na području te općine kako bi se svi eventualni kvarovi njihove mreže otklonili prije asfaltiranja. Upravo iz tog razloga, neshvatljivo je da se prokopi vrše na novom asfaltu netom nakon njegovog postavljanja i ta praksa ubuduće će biti sankcionirana, saopćeno je iz Općine Stari Grad Sarajevo. (f, tl)

PS – Baš nas zanima da li Gradska uprava Tuzla obavještava svoje javne firme o asfaltiranju i da li kopaju po odobrenju, kako ViK, tako i Centralno grijanje, SIK i druga.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here