RAK objavio poziv kojim deblokira proces digitalizacije

0
330

Regulatorna agencija za komunikacije objavila je danas poziv za dostavljanje ponuda za dobijanje dozvole za operatera multipleksa C (mux C) za digitalno emitovanje TV signala.

Naime, prema planu digitalizacije trui javna servisa, BHRT, FTV i RTRS su trebali uspostaviti zajedničku komapniju koja bi upravljala mrežom predajnika za digitalno emitovanje signala, s konačnim ciljem potpunog prestanka korisštenja analognog signala u TV emitovanju u BiH. Ova zajednička kompanija je trebala omogućavati pristup javnim i komercijalnim TV stanicama predajnicima digitalnog signala i za to naplaćivati predviđenu naknadu.

Međutim, rok za uspostavu ovog operatera je odavno istekao, a javni servisi nisu ispunili ovu svoju obavezu. Zbog toga su sve TV stanice, javne i komercijalne, osim spomenute tri, onemogućene da svoj program emituju putem zemaljskog digitalnog signala.

Zbog toga je, a s ciljem deblokade procesa digitalizacije, prije izvjesnog vremena pokrenuta inicijativa za izdavanje dozvole novom operateru koji će omogućiti svim TV stanicama u BiH da emituju program putem digitalnog signala, a tu je operater mux-a C.

Prema saopćenju koje je objavila RAK, na poziv semogu javiti sve pravne osobe registrovane za djelatnost telekomunikacija.

– Krajnji rok za podnošenje prijava je 08. avgust 2019. godine. Javno otvaranje prijava obaviće se 14. avgusta 2019. godine u 11.00 sati, a otvaranju prijava mogu prisustvovati ovlaštena lica podnosilaca prijava, uz dokaz o ovlaštenju – saopćeno je iz RAK-a.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here