Pogled iz Sarajeva: Šta radi NATO-ov štab u BiH

0
329

Bosna i Hercegovina nije u NATO-u i ne zna se da li će i kad biti, ali NATO je već godinama u BiH! Zvučni nevjerojatno, ali je tačno: na lokaciji Butmir kod Sarajeva nalazi se Štab ovog vojnog saveza i tu će, neovisno od MAP-a ili ANP-a tu i ostati. Taj štab, zapravo, nastavlja kontinuitet prisustva NATO-a u BiH koji traje već više od dvije decenije.

Podsjećam, nakon rata1992-1995. u BiH je bilo raspoređeno oko 60.000 vojnika multinacionalnih snaga pod vođstvom NATO-a i oni su, pod raznim nazivima, osigurali provođenje vojnih dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma. Snage za implementaciju mira (IFOR) uspostavljene su u decembru 1995. godine i ostale u misiji jednu godinu. IFOR je bio fokusiran na razdvajanje zaraćenih strana i implementaciju vojnih obaveza proisteklih iz Dejtona. IFOR su zamijenile manje Stabilizacijske snage (SFOR). Kako se mijenjala situacija u BiH tako su se smanjivali brojnost i vrste naoružanja mirovnih snaga.

Mandat SFOR-a bio je odvraćanje od ponovnog izbijanja neprijateljstava, stabilizacija mira i doprinos sigurnom i stabilnom okruženju. S obzirom na to da je situacija u zemlji poboljšana, u decembru 2004. godine primarnu odgovornost za vojne aspekte Mirovnog sporazuma u BiH od SFOR-a preuzimaju Snage Evropske unije (EUFOR) kojima se svake godine produžava mandat.

Komanda EUFOR-a, kao i Šrab NATO-a također je u Butmiru, a na istoj lokaciji je i Operativna komanda Oružanih snga BiH. U pratnji generala Sakiba Forića prije desetak godina posjetio sam tu lokaciju. Forić je tada bio zamjenik komandanta ove komande, a nakon što mu je prestala aktivna vojna služba postavljen je za ambasadora BiH u Pakistanu. Naravno, dio naših oružanih snaga nije slučajno na istom mjestu sa pomenutom komandom i štabom. Sve u funkciji mira i prosperiteta BiH.

Na čelu NATO-ovog štaba u BiH, s puno razloga, predviđeno je da bude američki general ili generalica, pa je sada na toj dužnosti brigadna generalica Marti Bizel, dok je načelnik štaba brigadir Antal Bardoš iz Mađarske. Ovaj štab je specifičan budući da u njemu nisu samo vojnici, nego i civili porijeklom iz više zemalja, ali im je jezik jedan – engleski. Nisu naoružani i rijetko idu na teren, nego se bave analitikom, daju savjete i instrukcije našoj vojsci i policiji, posebno u borbi protiv terorizma. Sudjeluju i u pripremama be-ha vojnika koji idu u mirovne misije po svijetu.

Štab pruža podršku institucijama u implementaciji reforme odbrambenog i sigurnosnog sektora i aktivnostima i planovima programa Partnerstvo za mir (PfP). Mali, ali stručan tim u ovom štabu, naravno, prati sve što se u BiH događa u vezi sa Prvim godišnjim planom za NATO i vrlo je strpljiv. Generalica Bizel je na upit o tome koliko je BiH daleko od članstva u Savezu, kazala kako je pred BiH još dug put, te da se ono o čemu se sada govori tiče daljnjeg poboljšanja partnerstva s NATO-om.

„Prvi godišnji nacionalni program (ANP) nije ništa više nego jedan mehanizam koji će pomoći, zapravo, da se odredi na kojim stvarima treba raditi. Od aktivacije MAP-a do punopravnog članstva zemlje su provodile najmanje pet ili najduže 19 godina. Dakle tu ne govorimo o članstvu, nego o vrsti dodatne saradnje, partnerstvu koje BiH želi da razvije i produbi“, precizirala je Bizel.

Na koncu, NATO može čekati zemlju kandidata, ali nikoga neće tjerati u svoje članstvo, a primiće ga kad ispuni uvjete. (Piše: Đuro KOZAR, vojnopolitički komentator iz Sarajeva)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here