Pogled iz Sarajeva: Odlična vojska s malo para

0
646

Veliko je pitanje da li ćemo i kad kao država podnijeti NATO-u Prvi godišnji program (ANP) na koji se BiH obavezala tražeći da joj se odobri Akcioni plan za članstvo (MAP), a pripadnici Oružanih snaga BiH nedavno su na području Republike Hrvatske aktivno su sujelovali u tom vojnom savezu. U susjednoj državi bila je međunarodna vojna vježba “Immediate Response 19”, tj, “Trenutni odgovor” sa oko 1600 sudionika iz 15 zemalja. Organizator je bila Komanda američkih snaga za Evropu.

Vježba se osim na poligonima Hrvatske održavala se i u Mađarskoj. Cilj je bio prezentacija snaga i sredstava jedinica na vježbi i provjera nivoa uvježbanosti i interoperabilnosti. Sudjelovali su i pripadnici Druge čete 2. bataljona 6. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH koji su se pripremali na poligonu Manjača, a u Hrvatsku su ispraćeni iz kasarne „Adil Bešić“ u Bihaću. U četi je bilo 20 vozila od kojih je 17 specijaliziranih HUMWEE za prijevoz pješadijskih jedinica koje su izvodile zadatke na poligonima. To je višenamjensko terensko vozilo američke proizvodnje s pogonom na na četiri točka.

Naša vojska na poligonima je bila rame uz rame s kolegama čije zemlje za vojne potrebe izdvajaju dva i više procenata iz brutno nacionalnog dohotka. Konkurencija je bila vrlo jaka, naročito kada se ima u vidu činjenica da su sudionici na vježbu došli s najmodernijim naoružanjem i vojnom opremom. Ali što rekao pjesnik “boj ne bije svijetlo oružje…”  Visoki nivo obučenosti i uvježbanosti naše čete na ovoj vježbi američkim promatračima nije bila novost, jer su se oni u taj kvalitet već uvjerili prateći sudjelovanje bh. kontingenta u mirovnim operacijama u svijetu. Nisu mogli vjerovati da postoji tako osposobljena, motivirana i odlučna vojska s relativno malo novca koji se za nju iz državog proračuna godišnje izdvaja. To je manje od jedan posto iz bruto nacionalnog dohotka Bih, tj, oko 290 miliona KM.

Generali vojski na ovoj vježbi nisu propustili da kažu da je državi, koja ima takvu vojsku mjesto u NATO-u, dodajući da ne mogu razumjeti da ima unutarnjih opstrukcija približavanju BiH tom savezu. Predstavnici Zajedničkog štaba OSBiH sa generalom Senadom Mašovićem na čelu kolegama su rekli da ispunjavanje uvjeta iz MAP-a ne ovisi od vojske nego od politike i da će Oružane snage BiH i dalje svoje djelovanje u miru, kao i do sada, razvijati po standardima NATO-a.

I na kraju NATO je sa svojim partnerima i ovom vježbom pokazao da je spreman za sve rizike i da će kao i do sada braniti vrijednosti demokratije, slobode i vladavine prava. Tim prije, jer – kako je rečeno na kraju vježbe – nijedna država nije u mogućnosti sama se nositi s novom sigurnosnom paradigmom, pa je posebno važna izgradnja savezništava unutar NATO-a i sa zemljama partnerima. (Piše: Đuro KOZAR, vojnopolitički komentator iz Sarajeva)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here