Platforma za progres: Korupcija u javnom sektoru rapidno raste

0
282

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Platforma za progres podsjeća trenutne vlasti Bosne i Hercegovine na preuzete obaveze iz oblasti borbe protiv korupcije te želi da upozna sve građane naše zemlje sa postojećim stanjem na osnovu zvaničnih podataka i činjenica. Generalna ocjena postojećeg stanja je da se vlasti ove države neuspješno bore protiv korupcije kao i da građani percipiraju rapidan rast koruptivnih djelatnosti u javnom sektoru pogotovo. Takođe, javnost identifikuje glavne nosioce korupcije u strukturama na svim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine; od institucija na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.
Kao dokazi koji podupiru prethodnu kvalifikaciju mogu se navesti zvanični podaci koji se odnose na broj prijavljenih djela i broj osuđenih lica iz oblasti krivičnih djela korupcije,a koji je konstantno u padu svake godine. Istovremeno, očigledan je ogroman nesrazmjer između izvršenih istraga od strane nadležnih policijskih agencija, podnesenih optužnica i pravosnažnih presuda iz oblasti krivičnih djela korupcije.

Postojeći nivo i ispoljene tendencije rasta korupcije veoma ozbiljno su narušile vladavinu prava, ekonomski život i povjerenje u institucije na svim nivoima vlasti. Korupcija direktno ugrožava razvoj i prosperitet našeg društva, sigurnost svih građana i imovine te konačno ugrožava i mir. To dovoljno ukazuje na značaj ove borbe i sugeriše cijenu koju svako društvo plaća za saniranje nastalih šteta.

Stoga, s pravom možemo tvrditi da je borba protiv korupcije vrhovni prioritet i zahtijeva angažman svih institucija i pojedinaca, kao i međunarodnih organizacija specijalizovanih za ovu oblast.

Iako je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine krajem 2013. godine, a prethodno i Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije još krajem 2009. godine, rezultati su potpuno izostali. Odnos domaćih vlasti prema propisima koja su usvojili najbolje ilustruje činjenica da je imenovanje prvog direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije uslijedilo skoro 20 mjeseci nakon usvajanja predmetnog zakona.

Uzrok ovolikog kašnjenja prvenstveno leži u činjenici da je svemu morao prethoditi koalicioni dogovor te je politička podobnost bila presudan faktor za imenovanje rukovodstva ove institucije. Nedostatak rezultata je direktna posljedica nedostatka profesionalnosti i političke nazavisnosti, koja je u ovom slučaju od vitalne važnosti. Neodgovoran odnos ove institucije, jedne od ključnih u borbi protiv korupcije, najbolje ilustruje podatak da su 31.10.2019. godine objavili Poziv za dostavljanje literarnih i likovnih radova na temu ‚‚Pokloni pričaju“‚ koji će biti publikovani u njihovom kalendaru za 2020. godinu. Svjedoci smo kriminalnih radnji najviših nosioca pravosudnih i policijskih funkcija samo u 2019. godini gdje je javnost imala priliku vidjeti da pokloni zaista pričaju.

Takođe, podsjećamo da je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju još polovinom 2017. godine. Podsjećamo na dva najznačajnija slučaja; Zaštitni fond Republike Srpske i Pravobranilaštvo Republike Srpske. Sudski epilog ova dva slučaja, poslije višegodišnjeg odugovlačenja, još uvijek je neizvjestan. S obzirom na tragičan ishod prijavljivača, odluka nadležnog suda i njihov efekat je potpuno obesmišljen. Dodatno, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine još nije usvojio zakonsko rješenje o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju!

Ustavno i zakonsko uređenje Bosne i Hercegovine je dodatno doprinijelo izostanku rezultata u borbi protiv korupcije, na šta ukazuje i nedavno objavljen ‚‚Izvještaj nezavisnih viših stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini“ gdje se generalno konstatuje izuzetno slaba saradnja policijskih i pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH i kantona u FBiH. Rezultat rada pravosudnog sistema u BiH je neuspjeh u borbi protiv kriminala i korupcije što se odnosi na sve nivoe vlasti.

Ovom prilikom, Platforma za progres izražava zahvalnost i pruža podršku svim pojedincima i organizacijama čiji zadatak je borba protiv korupcije, a koji svoj posao shvataju odgovorno i pristapuju mu ozbiljno, kao i pojedinim stranim vladama i međunarodnim organizacijama, uključujući Delegaciju Evropske unije u BiH koja je snažno podržala uspostavu institucionalnog okvira i izgradnju kapaciteta za borbu protiv korupcije.
Podsjećamo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Konvenciju protiv korupcije 31.10.2003. godine. Rezolucija 58/4, koja se odnosi na Konvenciju protiv korupcije, stupila je na snagu 14.12.2005. godine. Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije je jedini univerzalni pravno-obavezujući antikorupcijski dokument. Velika većina zemalja članica Ujedinjenih nacija su ujedno potpisnice Konvencije.

Jedan od prvih koraka ka uspostavljanju institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije bilo je usvajanje Zakona o o prevenciji pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti krajem 2004. godine. Bosna i Hercegovina je potpisala UN Konvenciju protiv korupcije 16.09.2005. godine dok je ratificirala ovaj dokument 26.10.2006. godine. Napominjemo da su parlamentarni izbori 2006. godine održani početkom oktobra, kada su određene političke partije i pojedinci dobili povjerenje građana, a koji i danas igraju najznačajniju ulogu u političkom životu Bosne i Hercegovine, te je na taj način preuzeta odgovornost za doslovno sprovođenje aktivnosti i mjera proisteklih iz ove Konvencije i spomenutog Zakona, koji je u međuvremenu pretrpio ozbiljne izmjene 2014. godine kako bi se ojačalo zakonsko uporište u ovoj borbi. Umjesto obećanih i očekivanih rezultata u borbi protiv korupcije, imamo situaciju da su neki najviši nosioci vlasti ove države pod sankcijama Vlade Sjedinjenih Američkih Država zbog finansijskih zloupotreba.

S pravom se može ustvrditi da su dosadašnje koruptivne aktivnosti uzrok budućih kriminalnih i krivičnih djela iz oblasti korupcije te je potreban dodatni angažman svih građana i institucija, uz podršku međunarodnih organizacija, kako bi bosanskohercegovačko društvo konačno krenulo putem razvoja i progresa u svim oblastima života, saopćeno je iz Platforme za progres u povodu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. (tl)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here