Općinski sud Tuzla: Fatić osuđen na tri mjeseca zatvora

0
454

Općinski sud u Tuzli, u predmetu koji je vodila sutkinja Armina Sinanović, na tri mjeseca zatvora nepravomoćno je osudila pravnika Aliju Fatića (61) iz Tuzle, zbog krivičnog djela krivotvorenja službenih isprava, u vrijeme je dok je obnašao dužnost predsjednika Ženskog odbojkaškog kluba “Tuzla” (Ranije “Jelovica”), odnosno, u periodu kada je obavljao dužnost sekretara OS FBiH.

Prema presudi, fatić je kriv zato što je:  „U vremenskom periodu od 04.10.2006. godine pa do 30.12.2008. godine, u Sarajevu i Tuzli, radeći kao odgovorna osoba – predsjednika Ženskog odbojkaškog kluba Tuzla (u daljnjem tekstu „ŽOK Tuzla“, svjestan da u poslovne isprave unosi neistinite podatke, da takve isprave ovjerava službenim pečatom, kao i da takve isprave upotrebi pri poslovanju kao da su istinite, što je i htio. Pa je pa je tako sačinio račune broj: 40/06, 42/06, 43/06, 44/06, od 14.03.2006. godine, račun broj: 24/06 od 15.07.2006. godine, račune broj: 33/07, 34/07, 35/07, 36/07 od 14.04.2007. godine i račun broj: 81/08 od 15.08.2008. godine, iz čijeg sadržaja proizilazi da je Odbojkaški savez BIH (u daljem tekstu: „OS BiH“), fakturisao „ŽOK Tuzla“ usluge uplate kotizacije i licenciranja igračica, u ukupnom iznosu od 21.500,00 KM, iako je znao i bio svjestan da ti računi sadrže neistinite podatke u vezi onoga što se fakturiše, odnosno da „OS BiH“ ovome odbojkaškom klubu nikada nije izdao ove račune, nakon čega je u Sarajevu u prostorijama „OS BiH“, od Miralema Pajića, tadašnjeg direktora takmičenja „OS BiH“, koji je bio ovlašten za potpisivanje faktura – računa u ime i za račun „OS BiH“, zahtijevao da te račune potpiše, što je i uradio, da bi zatim te račune zajedno ovjerili pečatom OS BiH, nakon čega je Fatić te račune zadržao za sebe.

Zatim je postupajući u namjeri da takve isprave upotrijebi pri poslovanju kao da su istinite, iste račune upotrijebio na način da ih je priložio u prilogu Izvještaja o utrošenim sredstvima ŽOK Tuzla od 27.09.2007, 07.04.2008. i 30.12.2008. godine, kako bi lažno opravdao sredstva koje je „ŽOK Tuzla“ ranije dobio kao namjenski donirana sredstva od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, na koji način je „ŽOK Tuzla“ pribavio korist u iznosu od 21.500,00 KM.

Dakle, da je kao odgovorna osoba u Federaciji u službenu ispravu unio neistiniti podatak i neistinitu poslovnu ispravu upotrijebio pri poslovanju kao da je istinita, čime je počinio produženo krivično djelo – Krivotvorenje službene isprave – iz člana 389. stav 1. i 2. sve u vezi za članom 55. istoga zakona.

Pa ga sud primjenom navedene zakonske odredbe, te uz primjenu odredbi čl. 42, 43, 49, 50. tač b.) i čl. 51. st. 1 tač. d) KZ F BiH  O S U Đ U J E na

KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) MJESECA

Na osnovu člana 76. stav 1. KZ F BiH sud optuženom Aliji Fatiću izriče sigurnosnu mjeru zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u trajanju od 5 (pet) godina a koja bi se odnosila na dužnost predsjednika Ženskog odbojkaškog kluba Tuzla, a koja se ima računati od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere.

Na osnovu čl. 202 ZKP F BiH optuženi se obavezuje na plaćanje troškova krivičnog postupka u iznosu od 100,00 KM u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja”, navodi se u presudi.

Na ovu presudu osuđeni Alija Fatić ima pravo žalbe Kantonalnom sudu. (tl)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here