Održane radionice za studente učesnike civilne NATO vježbe ‘BiH 2017’

0
508

U okviru vježbe upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda ”Bosna i Hercegovina 2017” danas su vršene posljednje pripreme na lokacijama gdje će se narednih dana izvoditi terenske vježbe.

Pored timova za spašavanje iz 34 zemlje, na vježbi učestvuje i 20 studenata žurnalistike i sigurnosti, sa pet javnih univerziteta u BiH, i to iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i Mostara.

Tokom trajanja vježbe za studente će biti upriličene radionice i praktične vježbe, kroz koje će im biti predstavljeni ciljevi vježbe i civilna uloga NATO-a u pomoći u slučajevima prirodnih nesreća i katastrofa. Takođe će biti upoznati s taktikama postupanja različitih timova, u slučajevima kriznih situacija, ulogom medija u kriznim situacijama i povezanosti i očekivanoj podršci.

Studenti su tokom trajanja vježbe uključeni u rad timova za komunikacije, gdje će s glasnogovornicima nadležnih istitucija kroz praktične vježbe imati priliku da se upoznaju sa radom u slučaju prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda. Učešeće u planiram vježbama će zasigurno pomoći studentima u usvajanju novih znanja i vještina, posebno u postuanju u kriznim situacijama, kakve su Bosnu i Hercegovinu zadesile 2014. godine.

Vježba upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda ”Bosna i Hercegovina 2017” ima za cilj poboljšanje interoperabilnost međunarodnih aktivnosti u pružanju odgovora na elementarne nepogode. Realizacija scenarija za ovogodišnju vježbu će omogućiti sticanje prakse u međunarodnoj saradnji, te ojačati mogućnosti timova iz različitih zemalja da efikasno rade zajedno što uključuje i aktivnosti spašavanja iz vode, potrage u urbanim područjima, medicinske timove, timove za spašavanje i zaštitu od hemijskog, biološkog, radioaktivnog i nuklearnog oružja, kao i timove za dekontaminaciju, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here