Održan prvi sastanak Tima za Gender akcioni operativni i finansijski plan u KS

0
192

Prvi sastanak Tima za izradu Gender akcionog operativnog i finansijskog plana u Kantonu Sarajevo, koji je imenovala Vlada Kantona Sarajevo na 20. sjednici održanoj 16. maja 2019., održan je danas.

Tim je sastavljen od predstavnika kantonalnih ministarstava i nevladinih organizacija, kao i Gender centra FBiH, a na čelu tima je zastupnica Vildana Bešlija, na čiju inicijativu je i pokrenuta procedura izrade tog dokumenta.

Zadaci Tima su da u skladu sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine za period od 2018. do 2022. definiše prioritete i transferzalne oblasti djelovanja, koje se odnose na jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo, te izradi Gender akcionog operativnog i finansijskog plana za Kanton Sarajevo, saopćeno je iz Pres-službe KS.

– Donošenje ovog dokumenta predstavlja, kao prvo, ispunjenje obaveze kojih imamo na osnovu domaćih dokumenata i međunarodnih obaveza preuzetih ratifikacijom konvencija iz oblasti ravnopravnosti spolova, ali i krajnji cilj da politike koje provodimo rezultiraju potpunom ravnopravnošću spolova. To ćemo postići stvaranjem preduslova za primjenu rodno odgovornog budžetiranja, koje je ustvari instrument koji treba primjenjivati prilikom kreiranja programa mjera i budžeta, jer na kraju budžet reflektira prioritete i opredijeljenost Vlade, uključujući i opredijeljenost na polju ravnopravnosti spolova – izjavila je Bešlija.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here