Odgovore na Upitnik Europske komisije dostaviti do 15. decembra

0
461

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine primilo je k znanju Izvještaj Vijeća ministara BiH o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH, posebno uzimajući u obzir izvršene i preostale obaveze u vezi s pripremom odgovora na Upitnik EK

Kako je saopćeno iz Predsjedništva BiH, Predsjedništvo je zadužilo Vijeće ministara da u saradnji s Vladom RS, Vladom Federacije BiH, vladama kantona i Vladom Brčko Distrikta, preduzme sve neophodne aktivnosti s ciljem dostave odgovora iz Upitnika Europske komisije najkasnije do 15. decembra 2017. godine.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I-VI 2017. godine, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH.

Donijelo je i odluku o prihvatanju Sporazuma o grant sredstvima između Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za unapređenje sigurnosti žena i odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju i nasilje u Bosni i Hercegovini, kao i odluku o odobravanju privremene primjene ovog sporazuma.

Donesene su i odluke o prihvatanju: sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o naučno-tehnološkoj saradnji, SDC sporazuma o grantu br. TF0A4795 (Projekat smanjenja faktora zdravstvenih rizika) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni („KfW“) i Bosne i Hercegovine („Primalac“), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora i Federacije Bosne i Hercegovine („Federacija“), koju predstavlja Federalno mnistarstvo finansija i grad Zenica („Agencija za izvršenje projekta“), koju predstavlja gradonačelnik, u iznosu od 13.016.696,80 eura (Investicije) i 500.000,00 eura (Popratne mjere) – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica, Izmjena i dopuna Sporazuma o uspostavljanju Međunarodne organizacije ST-EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma), sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat jačanja bankarskog sektora.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o zvaničnoj posjeti ministrice odbrane BiH i delegacije Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH Sjedinjenim Američkim Državama od 11. do 13. septembra 2017. godine.

Predsjedništvo je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država o readmisiji osoba koje borave bez dozvola.

Predsjedništvo BiH prihvatilo je pokroviteljstvo nad 21. međunarodnim sajmom privrede – Mostar 2018., koji će biti održan od 10. do 14. aprila 2018. godine.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here