Nastavak radova na izgradnji Centra za autizam u Tuzli?

0
152

Radovi na izgradnji Centra za autizam u Tuzli, jedinog ovakve vrste u BiH nakon više godina zastoja mogli bi biti nastavljeni.

Izgradnja je započela prije više godina, a 2015. godine je otvoren prvi dio objekta i tada je sve stalo. U Zavodu za odgoj i obrazovanje djece i osoba sa smetnjama u Tuzli trenutno se nalazi 21 učenik s autizmom, a već od naredne školske godine upitni su kapaciteti. Izdani, prevareni, zaboravljeni. Ovako roditelji opisuju stanje u kojem se nalaze.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra. Također Vlada je danas imenovala komisije za primopredaju novoizgrađenog objekta (depadansa) Centra za autizam i pregled dokumentacije o ispravnosti provođenja odabira izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i utrošku sredstava u iznosu od 300.000,00 KM koji je izdvojila Vlada Tuzlanskog kantona za izgradnju Centra za autizam.

Zadatak interresorne radne grupe je da do 15. septembra ove godine, pronađe partnersku organizaciju koja će preuzeti aktivnosti obaveze i zadatke iz Generalnog sporazuma, odnosno Anexa sporazuma kojim će se regulisati eventualne izmjene i dopune, a koje je do raskida saradnje imala HO Hilfswerk Austrija International, kako bi se nakon prikupljanja preostalih neophodnih novčanih sredstava nastavak izgradnje Centra za autizam Tuzla mogao tehnički sprovesti.

Ukoliko se do navedenog roka ne pronađe partnerska organizacija Interresorna radna grupa će u saradnji sa resornim Ministarstvima za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom obrazovanja i nauke poduzeti sve aktivnosti oko nastavka i završetka izgradnje Centra za autizam Tuzla.(bhrt,tl)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here