Nakon dvogodišnjeg spora presuđeno: Dekanica Tehnološkog fakulteta u Tuzli Amra Odobašić nezakonito smijenjena!

5
3538

Nakon spora koji je trajao 27 mjeseci, sutkinja Općinskog suda u Tuzli, Fahira Alić, donijela je presudu po tužbi prof. dr. sci. Amre Odobašić, bivše dekanice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prema kojoj je njena smjena nezakonito izvršena prije zvaničnog isteka četverogodišnjeg mandata.

Prof. dr. sci Amra Odobašić: Tri godine borbe za pravdu i dostojanstvo (Foto: Arhiva)

Ovom presudom utvrđeno je da je ništavna odluka tuženog, tj. Univerziteta u Tuzli – Tehnološkog fakulteta  o prestanku mandata tužiteljici (Odobašić – op.a) na dužnosti dekana Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli broj 01-6460/16 od 14.09.2016 godine. Na ime naknade materijalne i nematerijalne štete Tehnološki fakultet dužan je nadoknaditi tužiteljici 4.000 maraka, koliko iznosi vrijednost spora.

Podsjećamo da je riječ o tzv. “sječi dekana” Vlade TK izvršenoj na temelju kasnije osporenog Zakona o visokom obrazovanju TK, usvojenog 22. juna 2016. godine.

Osporene izmjene ovog Zakona usvojene su 9. septembra 2016. godine i one su omogućile tadašnjoj Vladi da od 12. do 14. septembra 2016. godine smijeni oko 70 osoba koje su u to vrijeme bile na funkcijama rektora, prorektora, dekana, prodekana, članova Senata, Upravnog odbora i direktora Studentskog centra.

Presuda Općinskog suda Tuzla napisana je na 15 stranica, a ovom prilikom objavljujemo njene najvažnije dijelove

Izmjenama je uvedena stroga kontrola od strane Vlade TK svih izbora i imenovanja rukovodećeg kadra na Univerzitetu. Vlada je tada za v.d.rektora imenovala prof. Samira Nurića, koji je rješenjem smijenio rektoricu, prorektore, 10 od 13 dekana, prodekane i osobe na još nekim važnim dužnostima u sklopu Univerziteta u Tuzli.

Pravna bitka prof. dr. sci Amre Odobašić da dokaže kako je sve učinjeno nezakonito, trajala je u dva sudska procesa skoro pune tri godine.

Postavlja se pitanje da li presuda Općinskog suda Tuzla znači da su i sve ostale odluke, donesene po osnovu istih, osporenih članova Zakona o visokom obrazovanju TK, o smjenama rukovodećih organa Univerziteta u Tuzli iz septembra 2016 godine, ništavne?

Da podsjetimo i na slijedeće: Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 5. jula 2019. godine, po predstavci prof. dr. sci Amre Odobašić, donio Odluku u predmetu broj U-22/18, kojom je utvrdio da član 52. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 7/16) nije u skladu s članom 18. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/07 i 59/09) i da član 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 10/16) nije u skladu s čl. 1. i 2. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/07 i 59/09).

Ustavni sud je naložio Skupštini Tuzlanskog kantona da, u skladu s članom 61. stav 4. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, najkasnije u roku od šest mjeseci od objavljivanja ove odluke u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” usaglasi član 52. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 7/16) s članom 18. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/07 i 59/09) i članom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 10/16) s čl. 1. i 2. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/07 i 59/09).

Takođe, Ustavni sud je naložio Skupštini Tuzlanskog kantona da, u skladu s članom 72. stav 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku od šest mjeseci obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o mjerama preduzetim s ciljem izvršenja ove odluke i Odluku objavi u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, „Službenom glasniku Republike Srpske” i u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

Odobašić: Kolege je nisu podržale kada je odlučila pokrenuti sudski spor, a sada je tapšu po ramenima

Upravo su osporeni Zakon o visokom obrazovanju TK, usvojen 22. juna 2016. godine, i osporene Izmjene ovog Zakona od 9. septembra omogućile tadašnjoj Vladi TK da izvrši smjenu velikog broja osoba koje su u to vrijeme bile na funkcijama rektora, prorektora, dekana, prodekana, članova Senata, Upravnog odbora i direktora Studentskog centra.

Izmjenama je uvedena stroga kontrola od strane Vlade TK svih izbora i imenovanja rukovodećeg kadra na Univerzitetu.

Nakon presude Općinskog suda Tuzla, čeka se reakcija pravne službe Univerziteta – da li će uložiti žalbu i na što će se konkretno žaliti?

Vlada odnosno Skupština Tuzlanskog Kantona još uvijek nije poduzela ništa vezano za neophodne izmjene naložene od Ustavnog suda, kojima bi trebala uskladiti Zakon o visokom obrazovanju TK sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine.

Rok za realizaciju Odluke Ustavnog suda BiH ističe 6. februara 2020. godine. Bit će zanimljivo čuti i vidjeti tumačenje presude od strane pravnika Vlade i Skupštine TK, kao i pravne službe Univerziteta.

Da li će i koje korake poduzeti Vlada putem resornog ministarstva, vidjet će se. Što se Univerziteta tiče, one iste osobe koje su na temelju nezakonite odluke stupili na funkcije dekana, prodekana i drugih, kao i članova Senata, sada će morati “kusati vrelu kašu”.

Jer, presuda za koju se, boreći se sama sa “silama mraka i moći”, izborila prof. dr. sci Amra Odobašić, otvorila je vrata i svim drugim smijenjenim profesorima da podnesu tužbe, traže moralnu atisfakciju, ali i naknadu materijalne štete prouzrokovane nezakonitim smjenama. (M. Petrović, TL – Foto: Arhiva)

Download PDF

5 Komentari

 1. Masina moci je onda sa ovim zakonom zle duhove probudila. Korisno je prisjetiti se da je izglasavanje ovog zakona u skupstini bilo duboko odvratno. Neke smrdljive kategorije politicara su podrzale ovaj zakon. Iz takvog medjudjelovanja jedino je moglo nastati rusenje tog zakona. Vjerujem da ce ga sramota nadzivjeti. Ovom prilikom bih uputio veliku zahvalnost uvazenoj Profesorici sto je sa svojom ingenioznoscu u ovoj nesreci pronasla dobru stranu.

 2. Svaka čast ovoj hrabroj ženi. Da li su je podrzale barem kolege s njenog fakulteta? Ako nisu, onda je to sramotno

 3. Ovo je ozbiljan šamar Begi i Kuki koji su izveli ovaj udar na zakon o visokom obrazovanju. Da li će se ovim povodom oglasiti stranke koje su podrzale izmjene Zakona i izvršile, kako autor kaže, sječu dekana?
  Barem da sačuvaju minimum obraza

 4. BAŠ ME ZANIMA KAKO SE OSJEČA DEKAN TEHNOLOŠKOG FAKULTETA KOJI JE NA NEZAKONIT I NEMORALAN NAČIN ZASJEO U STOLICU SMIJENJENE KOLEGICE

  • A-Djoza ne pitajte se kako se osjeća Dekan koji je tada imenovan kao VD na Tehnološkom fakultetu, to su kategorije ljudi koje nemaju niti karaktera niti moralnih načela. Za svojih famoznih šest mjeseci ugasio je jedinu do tada akreditiranu laboratoriju za vode, za koju su uvažena Dekanica i njene kolege uložile velike napore, i koja je bila od iznimnog značaja kako za Fakultet tako i za TK.
   Kolektiv se izborio da poslije VD dekana snagom inteligencije i zbrajanjem rukuvizabere novog dekana i vrati ugled Fakultetu, međutim šteta je već evidentna.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here