Nakon djelatnice Gradske uprave, vijećnicima Tuzle pisao i advokat Muhamed Jusić

5
1847

U povodu sutrašnje sjednice Gradskog vijeća Tuzla, a u vezi sa Odlukom o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog oglasa, postupku i utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla i poništavanje Javnog oglasa za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla, vijećnicima Tuzle pisao je i advokat Muhamed Jusić.

Ovaj dopis, s obzirom na zanimanje javnosti o spomenutoj problematici, objavljujemo u cijelosti i bez ikakvih redakcijskih intervencija:

GRAD TUZLA
GRADSKO VIJEĆE
SVIM VIJEĆNICIMA
KOLEGIJU GRADSKOG VIJEĆA
SEKRETARU GRADSKOG VIJEĆA
STRUČNOJ SLUŽBI GRADSKOG VIJEĆA

PREDMET:OBAVIJEST

POŠTOVANI VIJEĆNICI,
Obraćam Vam se ovim dopisom, sa jednim jedinim zahtjevom, odnosno molbom, da na narednoj sjednici Gradskog vijeća grada Tuzla, a odlučujući o Odluci o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog oglasa, postupku i utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla i poništavanje Javnog oglasa za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla, postupate isključivo prema Zakonu i vlastitoj savjesti.

U konkretnom slučaju radi se o pokušaju Gradonačelnika Grada Tuzla Jasmina Imamovića, sa svojom svitom kvazipravnika da obmanu Gradsko vijeće Grada Tuzla, odnosno Vas vijećnike, smatrajući Vas za neuke u čitanju zakonskih odredbi. U tom pokušaju kao razlog za poništavanje Javnog oglasa o izboru Gradskog pravobranioca (nakon provedene procedure u skladu sa Zakonom) dostavljaju Vam krivo tumačenje od strane njega, mislim na gradonačelnika i njegove ekipe kvazipravnika, jasne i nedvosmislene zakonske odredbe, kojom odredbom je uređen postupak i nadležnosti prilikom izbora i imenovanja Gradskog pravobranioca. Skrećem Vam pažnju da su Gradonačelnik i njegova ekipa kvazipravnika sebi dali za pravo da na sebi svojstven način tumače gore citiranu odredbu za što nisu ovlašteni po zakonu.

Naime tumačenje zakonskih normi, odnosno za tumačenje zakonskih normi u isključivoj je nadležnosti zakonodavca. Ovo falsifikovanje jasne zakonske odredbe, od naprijed navedenih, radi se isključivo u svrhu kako se ne bi izabrao drugi kandidat za gradskog pravobranioca, a to je u ovom slučaju moja supruga Jusić Sabina. Da budem jasan i konkretan do kraja. Ovdje se ne radi ni o kakvom nezakonitom postupku izbora i imenovanja Gradskog pravobranioca, nego se radi o diskriminaciji i osveti i prema meni i mojoj supruzi.

Naime, ja sam kao advokat gospođe Vesne Lukić (Markudov) podnio prijedlog za obnovu postupka povrata stana porodice Markudov, koji stan je tadašnji načelnik, sada Gradonačelnik, uzurpirao i uz pomoć njemu odanih u to vrijeme šefova Službe za stambene poslove izdejstvovao pozitivno rješenje. Napominjem da sam kompletan spis isčitao, te da se u istom nalaze falsifikati i lažni iskazi svjedoka. U razgovoru sa tadašnjim šefom Službe za stambene poslove, a skrećući mu pažnju na niz nepravilnosti, isti mi je i to odgovorno tvrdim izjavio:“Tada u to vrijeme, svi smo činili da on zadrži predmetni stan i da mu izdejstvujemo pozitivno rješenje.“

Moram da napomenem, da sam, kao neko ko je dugo godina prisutan u pravosuđu, tada, a nakon okončanja postupka po prijedlogu za obnovu, stekao dojam o korupciji u pravosuđu, o kojoj se dugo priča. Napominjem da je tada glavni tužilac Tužilštva BiH bio Goran Salihović, inače načelnikov prijatelj, a Tužilaštvo TK je dalo glavnu riječ. Poslije toga, Jasmin Imamović poduzima sve kako bi mojoj supruzi Sabini Jusić uskratio mogućnost imenovanja na bilo koju funkciju za koje ispunjava zakonom propisane uslove. Dakle, ne radi se o manjkavosti Odluke o raspisivanju javnog oglasa, postupku i utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla i Javnog oglasa za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla, nego o pokušaju Jasmina Imamovića da Vas kao vijećnike obmane, a ustvari na sceni je osveta (svima u ovom gradu je poznata njegova osvetoljubivost) prema meni i mojoj porodici.

Obaviještavam Vas, da je moja supruga Jusić Sabina, pala u nemilost načelnika Jasmina Imamovića, nakon što je odbila zahtjev za uplanjenje objekta firme Tehnograd Inžinjering doo Tuzla, a koje rješenje je potvrdila i Federalna geodetska uprava. Isti je na Kolegiju Općinskog vijeća u to vrijeme, a kako bi Sabinu Jusić eliminisao iz Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, nakon provedenih 16 godina u toj službi, izjavio da će Sabinu Jusić prebaciti u Službu za inspekcijske poslove jer ona radi uvezano na predmetima koje vodi zajedno sa suprugom advokatom, misleći na mene. Nakon te izjave, protiv Jasmina Imamovića sam zajedno sa suprugom podnio tužbu Općinskom sudu Tuzla zbog klevete, a koji je još u toku. Sve ove činjenice naprijed pobrojane jasno dovode do zaključka da u situaciji, kada se radi o Sabini Jusić je na sceni osveta i najjednostavniji, tačnije školski primjer diskriminacije. O ovome što sam naprijed iznio kao i drugim stvarima upoznat je dugogodišnji vijećnik u svojstvu Predsjednika komisije za zaštitu ljudskih prava, a kasnije advokat Jasmina Imamovića-Mirnes Ajanović.

Poštovani vijećnici, pitam sebe a i Vas da li bi ova tačka dnevnog reda bila u slučaju da je Gradsko vijeće na prošloj sjednici izabralo Mirsada Delića za Gradskog pravobranioca a koji je gradonačelnikov kandidat, da li bi došlo do naknadne pameti kod gradonačelnika i njegove ekipa kojoj je dato u zadatak da smisli bilo šta.

Takođe Vas molim da prilikom odlučivanja o ovoj tačci dnevnog reda postupite isključivo prema Zakonu, vijećničkoj savjesti i odgovornosti prema biračima, među kojima smo i ja i moja supruga Jusić Sabina.

S poštovanjem,
Jusić Muhamed, advokat

Tuzla, 16.12.2018.godine

Download PDF

5 Komentari

  1. E moj advakate, zar ne vidiš da je sve ovo jedna velika drska farsa. Ajanovićeva šutnja oko ovih mahinacija sa kupovinom nepotrebnbnog zemljišta od Tomcata državnim parama kao i afere oko nezakonitog poništavanja Konkursa sa tvojom ženom kupljena je vjerovartno imenovanjem BOSS-ovce Indire u izbornu Komisiju.
    Moguće je čak i poništavanje konkursa za izbor novog- starog direktora gradskih apoteka.Ostalim lojalnim viječnicima več su zaposlene žene ili djeca po javnim gradskim preduzećima.
    Ti si im samo naletio kao dobar povod da produže međusobne ugovore

  2. Ipak su je eliminisali!
    Nešto razmišljam jeli ova principjelna naknadna pamet vrijedi i za sva ostala rukovodeća i direktorska mjesta u javnim gradskim preduzećima,ustanovama i upravnim organizacijama i dali će se i procedura njhovog izbora naknadno poništiti ?
    Evo, gospodine Jusiću , materijala za razmišljanje i Vama i gradskim Viječnicima.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here