Omerika d.o.o.

Adresa: Ulica Franje Markovića broj 16,
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: 035 360 966
Fax: 035 360 965

ID broj: 4209982700001
PDV broj: 209982700001

Žiro računi

UniCredit Bank
3384402215122310

Sparkasse Bank
1990500055528715