Lars-Gunnar Wigemark u Tuzli

0
278

U okviru posjete Tuzlanskom kantonu šef Delegacije i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark susreo se danas sa delegacijom Vlade Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer Denijal Tulumović.

EUSR 15 08 2019Ovom prilikom posebna pažnja posvećena je nedavnom Mišljenju Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, a u kojem je data detaljna ocjena ispunjavanja kriterija za članstvo u EU po svakom od 33 poglavlja pravne stečevine EU, te političkom i ekonomskom kriteriju. S tim u vezi ambasador Wigemark je istaknuo da proces pristupanja vodi državni nivo vlasti, ali da određene obaveze i ingerencije u tom procesu imaju i kantoni i drugi, niži nivoi vlasti u BiH.

U tom smislu ambasador Wigemark je ukazao na određene aktivnosti koje su u Tuzlanskom kantonu provedene u proteklom periodu, prije svih donošenje zakonskih rješenja koja nisu u skladu sa pravnom stečevinom u Europskoj uniji i narušavaju nepristrasnost i profesionalizam javne uprave.

Premijer Tulumović je podcrtao da Bosna i Hercegovina nema alternativu kada je u pitanju proces pridruživanju Europskoj uniji, te iskazao spremnost Vlade Tuzlanskog kantona da u najskorije vrijeme radi na ispravljanju uočenih nedostataka i usklađivanju propisa sa pozitivnom praksom u EU.

Također, premijer Tulumović i članovi Vlade sa ambasadorom Wigemarkom i njegovim saradnicima su razgovarali i o migrantskoj situaciji, stanju na terenu i planovima djelovanja po ovom pitanju, izgradnji Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i neophodnosti promjene zakonskih propisa u ovoj oblasti, putnoj komunikaciji na relaciji Brčko – Tuzla – Sarajevo, ali i EU fondovima za Bosnu i Hercegovinu, a u kojima i Tuzlanski kanton može i treba naći svoje mjesto. Kao pozitivan primjer takvog djelovanja istaknuta je realizacija projekata izgradnje i adaptacije objekata Općinskog suda u Tuzli i Kantonalnog tužilaštva kojeg realizira Ministarstvo pravosuđa i uprave, a koji se finansira iz fonda Europske unije.

Također, najavljena su značajna finansijska sredstva koja će Europska unija, putem svojih fondova, u svrhu razvoja poljoprivrednog sektora staviti na raspolaganje Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, a imajući u vidu broj poljoprivrednih proizvođača, Tuzlanski kanton ima mogućnost da unaprijed pripremi kvalitetne projekte i spreman dočeka otvaranje fondova.

Na kraju, rečeno je da je ovo vjerovatno i oproštajna posjeta ambasadora Wigemarka, obzirom da uskoro završava svoj mandat, ali i izraženo očekivanje da će se dobra saradnja Vlade Tuzlanskog kantona i Kancelarije specijalnog predstavnika EU u BiH nastaviti i sa njegovim nasljednikom.

Osim ambasadora Wigemarka delegaciju Kancelarije Specijalnog predstavnika EU u BiH su činili šef Sekcije za politička i ekonomska pitanja Krassimir Nikolov, v.d. šef kooperacija Nicolas Bizel, savjetnik za politička pitanja Nataša Malinić i šefica Odjeljenja za komunikacije Jamila Milović Haliović, dok su uz premijera Tulumovića sastanku prisustvovali ministar pravosuđa i uprave Elvir Herčinović, ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mustafa Šakić.

FOTOGRAFIJE

EUSR 01 15 08 2019
EUSR 02 15 08 2019
EUSR 03 15 08 2019
EUSR 15 08 2019

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here