Kompletnom Vijeću RAK-a istekao mandat, Federacija BiH blokirala izbor novih članova

0
459

Sredinom decembra 2017. godine istekao je mandat svim članovima Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH. Nadležni organi čak ni nakon šest mjeseci nisu uspjeli dogovoriti imenovanje novih članova, a problem u vezi s imenovanjem pravi Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut tražio je od Vijeća ministara BiH da mu dostavi informacije o datumima imenovanje, periodu trajanja mandata i datumu isteka mandata članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

U skladu sa Zakonom o komunikacijama, Vijeće RAK-a vodi RAK u pogledu strateških pitanja provođenja zakona, te vrši konsultacije s generalnim direktorom i prima od njega izvještaje. Vijeće RAK-a usvaja Kodeks rada i pravila za emitovanje i telekomunikacije. Osim toga, Vijeće RAK-a ima funkciju apelacionog tijela za rješenja koja donosi generalni direktor. Vijeće RAK-a usvaja prijedlog budžeta Agencije za svaku fiskalnu godinu.

Iz Vijeća ministara BiH navode da su Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 5. novembra 2013. godine i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 16. decembra 2013. godine na prijedlog Vijeća ministara BiH imenovali Zorana Tomića, Ninu Ćorića, Ljubu Božovića, Miloša Šolaju, Plamenka Čustovića, Mirzu Milišića i Faruka Borića za članove Vijeća RAK-a.

Svi članovi imenovani su na mandatni period od četiri godine što u prijevodu znači da je mandat članova Vijeća RAK-a istekao 16. decembra 2017. godine.

Iz Vijeća ministara BiH na pitanje o tome kada će biti pokrenuta procedura izbora novih članova Vijeća RAK-a odgovorili su da je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH pokrenulo formiranje ad hoc komisije za provođenje postupka imenovanja Vijeća RAK-a te da je zatraženo od Kolegija Zastupničkog doma i Doma naroda PSBiH da dostave prijedloge članova ad hoc komisije (po jedan predstavnik iz vladinog sektora), kao i od Ministarstva saobraćaja i veza RS-a i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (po dva predstavnika iz nevladinog sektora).

Ministarstvo saobraćaja i veza RS-a predložilo je za članove komisije Vladu Lesijaka (Savez radioamatera RS-a) i Zorana Sovilja (Udruženja lokalnih radiostanica RS-a). Dom naroda PSBiH predložio je delegata Darka Babalja, a Zastupnički dom PSBiH zastupnicu Borjanu Krišto.

“Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i pored urgencija još uvijek nije dostavilo traženi prijedlog, tako da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH ne može pripremiti i dostaviti Vijeću ministara BiH Nacrt odluke o imenovanju ad hoc komisije”, navode iz Vijeća ministara BiH.

Arnaut je izvršnu vlast pitao i zbog čega među sedam članova Vijeća RAK-a nema niti jedne članice ženskog spola s obzirom na to da je Zakon o komunikacijama precizirao da će se pri izboru i imenovanju članova Vijeća RAK-a promovisati ravnopravna zastupljenost oba spola.

Iz aktuelnog saziva Vijeća ministara BiH u odgovoru su naveli da je procedura imenovanja članova Vijeća RAK-a sprovedena u periodu prethodnog saziva izvršne vlasti koja je dostavila Parlamentarnoj skupštini BiH 30. oktobra 2013. godine prijedlog za imenovanje članova Vijeća RAK-a.

“Ad hoc komisija je nakon provedene procedure utvrdila listu od 14 najuspješnijih kandidata i dostavila je Vijeću ministara BiH. Na listi najuspješnijih kandidata bila je i jedna osoba ženskog spola. Na osnovu liste 14 najuspješnijih kandidata Vijeće ministara BiH je Parlamentarnoj skupštini BiH dostavilo prijedlog sedam članova Vijeća RAK-a, koji nije sadržavao ni jednu osobu ženskog spola”, piše u odgovoru Vijeća ministara BiH.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here