Kampanja ‘Borba protiv nasilja u porodici’: Godišnje oko 700 prijava, malo osuđenih (Video/Foto)

0
1231

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u saradnji s Kantonalnim tužilaštvom počelo je petodnevnu kampanju pod nazivom “Borba protiv nasilja u porodici“, koju podržavaju Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a za BiH (ICITAP) i Uredom vlade SAD-a za saradnju agencija za provođenje zakona u borbi protiv narkotika (INL).

Ovom prilikom, organizovan je info-pult na kojem su službenici policije i ICITAP-a građanima dijelili tematski promotivni materijal i na kojem su mogli ispuniti anonimni upitnik o mišljenima i iskustvima u vezi s nasiljem u porodici, te direktno postaviti pitanja i dobiti informacije za prevenciju i suzbijanje ovih krivičnih djela.

Ovo je drugi dan kampanje u Tuzli, koja će sutra biti nastavljena u Živinicama, preksutra u Srerbeniku, te naposljetku u Gradačcu, 21. jula, izjavila je za naš portal istražiteljica u Sektoru kriminalističke policije MUPTK-a Alma Kovačević.

– Cilj kampanje je da probudimo svijest građana koji znaju da je nasilje u porodici krivično djelo i da se na taj način uključuju službenici policije koji pomažu prilikom prijavljivanja ovih slučajeva. Od 2003. krivična djela nasilja u porodici ne predstavljaju privatnu stvar. To je nešto za što postoje institucije i treba se boriti protiv takvih oblika nasilja – kazala je Kovačević.

Godišnje se u MUP-u TK-a zaprimi između 600 i 700 prijava slučajeva nasilja u porodici, ali se sve ne realizuju, jer žrtve nasilja nerijetko odustaju od kaznenog gonjenja.

To je potvrdio i kantonalni tužitelj Vedran Alidžanović, koji je dio ekipe za provođenje kampanje “Borba protiv nasilja u porodici“.

-Nastojimo ojačati svijest građana o potrebi prijavljivanja krivičnih djela nasilja u porodici i istrajavanju na procesuiranju. Posebno iz razloga što su prijavitelji ovih djela privilegovani svjedoci kao članovi porodica i imaju pravo koristiti blagodeti Zakona o krivičnom postupku, odnosno, nemaju pravo odbiti svjedočenje u tom postupku – rekao je Alidžanović za naš portal.

Naglasio je da sudska praksa i statistika pokazuju da veliki broj krivičnih djela nasilja u porodici završava ili negativnim tužilačkim odlukama ili oslobađajućim presudama zbog odustajanja oštećenih od krivičnog progona iz raznih razloga.

-Zato i jeste pokrenuta ova kampanja i svi smo tu da utičemo na svijest građana i prijavitelja nasilja u porodici i kažemo da ne treba bježati niti od prijave, niti odustajati od krivičnog progona, odnosno, od svjedočenja u krivičnom postupku, a sve radi što efikasnije borbe protiv ovih oblika krivičnih djela koji u posljednje vrijeme imaju trend rasta – kaže Alidžanović.

Već prvog dana građani su ispunili oko 180 upitnika sa svojim iskustvima vezanim za djela nasilja u porodici, što je ohrabrujuće za organizatore kampanje. (TL, F, Foto: Miro Petrović)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here