Imovinski kartoni i informacije o zaposlenoj rodbini u pravosuđu

0
593

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH do kraja godine trebalo bi biti reorganizovano, što je dio preporuka Evropske komisije. U toku je izrada Nacrta zakona prema kojem bi se, ukoliko bude podrške parlamenta, VSTV razdvojio na dva zasebna. Također, reorganizacija podrazumijeva i izmjene u načinu imenovanja sudija i tužilaca, ali i prijavu imovinskog stanja.

Sudije i tužioci, prema preporukama Evropske komisije, trebali bi dostavljati imovinske kartone, te prijaviti ukoliko njihova rodbina radi u pravosuđu. Te informacije bi bile javno dostupne i objavljene, uz ostvarivanje balansa između transparentnosti i prava na privatnost.

“Ovaj balans bi se mogao osigurati redigovanjem osjetljivih informacija iz formulara prije njihovog objavljivanja; svih informacija koje bi trećoj strani omogućile da pronađe imovinu (adrese nekretnina, brojevi bankovnih računa itd.) i svih informacija koje se odnose na identifikaciju članova porodica (informacije o njihovoj imovini i interesima treba objaviti, ali ne i njihov identitet)”, navodi se u zakonu.

Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću još ima nedostataka, ističu u Delegaciji EU-a u BiH, naročito u pogledu imenovanja i disciplinskih postupaka, sukoba interesa, prijave imovinskog stanja.

“Ova pitanja treba rješavati na osnovu mišljenja Venecijanske komisije Vijeća Evrope i preporuka Evropske komisije u okviru Strukturisanog dijaloga o pravosuđu između EU-a i BiH, kao i relevantnih ekspertskih misija“, ističe Jamila Milović-Halilović, glasnogovornica Delegacije EU u BiH.

Preporuku koja se odnosi na pravo na žalbu na konačne odluke VSTV-a važno je ispoštovati, smatraju u Ministarstvu pravde BiH.

“Takva obaveza mora postojati. Ko danas vrši kontrolu VSTV-a? Imali smo vrlo interesantne odluke kao što je izbor sudaca u Čitluku, gdje se nakon izvjesnog vremena poništila prvobitna odluka o izboru sudaca, a da nije postojao preduslov da se raspravlja o takvoj odluci”, navodi Nezir Pivić, zamjenik ministra pravde BiH.

Postupak izbora nosilaca pravosudnih institucija treba učiniti javnim i transparentnim, smatra nevladin sektor, jer je, kako tvrde, percepcija građana o pravosudnim organima nezadovoljavajuća.

„Na koju god instituciju spadne odgovornost da sprovodi izbor i imenovanje nosilaca pravosudnih institucija, ona će morati stalno pokazivati da je kadra da se odupre svim mogućim političkim institucijama“, kaže Uglješa Vuković, analitičar Transparency Internationala BiH.

Postupak ocjenjivanja mora biti povezan s disciplinskim postupkom na način da najniža ocjena predstavlja osnov za pokretanje istrage, koja u konačnici može dovesti do izricanja disciplinskih mjera, navodi se u preporukama Evropske komisije. Sankcije se moraju izricati brzo, dosljedno i moraju biti stroge. Treba uvesti zabranu imenovanja u drugi sud ili tužilaštvo ili na poziciju glavnog tužioca ili predsjednika suda, na određeni vremenski period.(ftv,tl)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here