Finalizirani odgovori na dodatna pitanja EK

0
227

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine proslijedila je vladama kantona, entiteta, Brčko Distrikta te Vijeću ministara BiH integralni dokument sa finaliziranim odgovorima na 655 dodatnih pitanja iz upitnika Evropske komisije, na službenim jezicima BiH i na engleskom jeziku.

Institucije sada imaju rok od tri dana da te odgovore potvrde, nakon čega će dokument biti poslan u Brisel.Odgovori su prethodno usaglašeni kroz mehanizam koordinacije.

Inače, Evropska komisija je dodatna pitanja našoj zemlji uputila još u junu prošle godine.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here