Čičko: Radovi na izgradnji zgrade DTV “Partizana” trebali bi početi ove jeseni, a podršku smo dobili i od Vlade KS

0
1744

Krajem prošle sedmice, u sali Gradskog vijeća Tuzla, javno je prezentiran projekt rekonstrukcije zgrade DTV “Partizana” u Kreki. Prijašnji objekt, koji je definitivno srušen prije dvije godine, bio je u funkciji sve do pretkraj rata, kada je odlukom Općinskog sekretarijata za narodnu odbranu izuzet za potrebe izbjegličkih općina i skladištenje humanitarne pomoći.

Derviš Čičko, predsjednik Udruženja građana “Kreka” (Foto: Darko Zabuš)

Iako je u odluci navedeno da se nakon “ratne obaveze” treba u funkciju vratiti korisnicima, to jest, članovima DTV “Partizan”, to nikada nije urađeno.

DEVASTIRANJE I URUŠAVANJE JE POSLJEDICA NEBRIGE VLASTI

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja građana “Kreka”, Derviš Čičko, svakako najzaslužnija i najupornija osoba u nastojanjima da Krečani ponovo dobiju svoj dom, u intervjuu za Tuzla LIVE podsjeća šta se od 1995. godine do danas događalo.

-Od 1995.godine kada je naredbom tadašnje lokalne vojne vlasti zgrada “Partizana” preuzeta za korištenje podrinjskih prognanika, Udruženje građana “Kreka” je svojim različitim aktivnostima pokušavalo da se zgrada generalno renovira i vrati na korištenje lokalnoj zajednici. Međutim, pošto tadašnja općinska vlast nije pokazala gotovo nikakvu zainteresiranost, došlo je do potpunog fizičkog devastiranja objekta, te je konačno došlo do  djelimičnog samourušavanja i posljedično do kontroliranog rušenja i uklanjanja, na žalost našeg udruženja i svih stanovnika naselja Kreka – kaže Čičko.

o Zahtjevi da se “Partizan” vrati u funkciji trajali su kontinuirano, ali su intenzivirani unazad pet-šest godina, ako se ne varamo?

-Svakako da je sve vrijeme UG pokušavalo svojim različitim javnim aktivitetom, uključujući i višekratne dopise Općinskoj, a kasnije Gradskoj upravi i Vijeću, da održi svoju inicijativu validnom, ne odustajući od neporecivo pozitivnog nastojanja za ponovnom gradnjom “Partizana”, djelimično prilagođavajući njegovu namjenu novom društvenom okruženju.

VELIKI EFEKAT MANIFESTACIJE “VRATITE NAM PARTIZAN”

o Prije četiri godine ste organizirani masovan skup podrške inicijativi za obnovu zgrade DTV “Partizan”, koja tada još nije bila srušena. Taj događaj je imao veliki eho u javnosti i bio je poticaj da Općinsko vijeće prihvati poruke i zahtjeve građana Kreke?

April 2015. godine: Skup podrške “Vratite nam Partizan” (Foto: Miro Petrović)

-Tek nakon organiziranja izuzetno dobro posjećenog tzv. skupa podrške u samoj Kreki našoj inicijativi, pod nazivom „Vratite nam „Partizan“, aprila 2015. godine, Općinsko vijeće je, na prijedlog vijećnika Edima Kadića, jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju inicijative da se objekt generalno renovira, odnosno ponovno izgradi. Bile su potrebne sljedeće četiri godine stalnog lobiranja u javnosti za realiziranje ove odluke, da bi do toga i došlo 2018. i 2019. godine, njenim uvrštavanjem u ovogodišnji budžet.

o S obzirom na nedavnu javnu prezentaciju projekta, kada se može očekivati početak “rekonstrukcije” zgrade DTV “Partizana”?

-Sa službama Gradske uprave paralelno je partnerski realiziran Idejni i naknadno i Tehnički građevinski projekt s predmjerom i predračunom radova, tako da bi po aktuelnoj dinamici procedure obezbjeđenja građevinskog odobrenja trebalo da radovi počnu krajem ove jeseni. Planirano je da se ove godine zgrada dovede do pokrivanja, a dovršenje tokom 2020.godine.

GRADSKA UPRAVA JE UVAŽILA ZAHTJEVE GRAĐANA

o Nedavno ste izjavili da je aktivizam Udruženja građana “Kreka” u “slučaju” zgrade “Partizana” primjer specifičnog interaktivnog djelovanja s Gradskom upravom?

Javna prezentacija Projekta rekonstrukcije DTV “Partizana” u sali Gradskog vijeća Tuzla (Foto: Darko Zabuš)

-Naše jedinstvo, mislim na Udruženje građana “Kreka”, upornost, realistična i utemeljena argumentacija, uz neprekidan dosljedno pozitivan, kooperativan javni aktivizam na animiranju javnosti i lokalnih vlasti, polučio je, vrlo vjerovatno, po prvi puta u Tuzli vrlo specifičan rezultat. Drugim riječima, za efekat je imao značajno građevinsko investiranje budžetskog novca na poticaj i inicijativu iz neformalnog „nevladinog“ sektora Udruženja građana. Mislim da se ovdje radi o izuzetno značajnom i unikatnom, oglednom uspješnom partnerstvu lokalne vlasti i slobodnog građanskog aktivizma, koje je proizvelo, za moje pojmove, prije svega, važan i pozitivan korak Gradske uprave ka evropskim liberalnim normama odnosa spram lokalnih zajednica, pokazujući da ima kapacitet da usvoji i krene u realiziranje korisnih inicijativa koje su prepoznate na mikrolokalnoj sredini.

o Je li to primjer koji bi mogle ili morale slijediti i ostale sredine u Gradu Tuzli kako bi zadovoljile svoje potrebe, odnono, potrebe stanovnika gradskih mjesnih zajednica?

-Naravno, tu se samo po sebi nameće i pitanje razmatranja svrhovitosti i pragmatične efikasnosti sadašnjeg ostvarivanja i protočnosti informacija o stvarnim interesima u 40  mjesnih zajednica Tuzle sistemom politički oktroiranih povjerenstava.

PODRŠKA VLADE KANTONA SARAJEVO

o Ovih dana mogle su se čuti najave da je podršku projektu rekonstrukcije zgrade DTV “Partizana” dala i Vlada Kantona Sarajeva na čelu s premijerom Edinom Fortom. Da li je to tačno?

Faksimil Pisma podrške i Zaključak Vlade KS

-Jeste i to je samo dokaz kako je jednostavno prepoznati pozitivne inicijative u širem okruženju. Dobili smo Pismo podrške projektu ponovne gradnje zgrade “Partizana” Kreka u Tuzli. Da ne bih prepričavao najbolje da citiram navedeno u pismu:

“Ovim putem Vlada Kantona Sarajevo daje punu podršku Projektu ponovne gradnje zgrade DTV “Partizana”- Kreka u Tuzli, koji je u potpunosti devastiran, a koji je predstavljao sportski i historijsko arhitektonski ogledni primjer vrlo praktično namjenskog i ambijentalnog austro-ugarskog graditeljstva u Tuzli i Bosni i Hercegovini. S obzirom na iskazanu zainteresirano svih strana, u narednom periodu će se realizirati kontakti između predstavnika Gradske uprave Tuzle i predstavnika Vlade Kantona Sarajevo, na čelu s premijerom Edinom Fortom, a sve u cilju konkretiziranja eventualne buduće podrške Vlade Kantona Sarajevo ovom projektu. Smatramo da ovakva vrsta projekta uveliko pomaže u očuvanju duha zajedništva koji je oduvijek bio prisutan u Kreki i Tuzli općenito”.

Nemam ovome zaista ništa dodati i mogu biti samo ponosan na podršku koja nam je upućena – rekao je na kraju razgovora Derviš Čičko, predsjednik Upravnog odbora UG “Kreka” u Tuzli. (MP – Foto: Darko Zabuš)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here