Bukvarević: Glavno pitanje je donošenje zakona o pravima demobilisanih boraca

1
453

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbramebno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević prezentirao je na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta Informaciju o aktivnostima Ministarstva na poboljšanju položaja boračkih katerogija za period od 1. aprila 2015. do 30. aprila 2018. godine.

U toj informaciji, kad je riječ o izdvajanju novca iz federalnog budžeta za korisnike boračkih prava, navedeno je da je u prvom kvartalu 2018., za 88.828 korisnika lične i porodične invalidnine isplaćeno oko 68,4 miliona KM te da su ukupno predviđena godišnja sredstva za tu stavku 280,3 miliona.

Za pomoć u liječenju boraca u tekućoj godini predviđeno je 1,5 miliona KM, a za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika boračke populacije 400.000 u budžetskoj 2018. godini, za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima prve grupe 1,5 miliona, odnosno 60 automobila krajnjim korisnicima.

I ove godine realiziraju se projekti zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca te projekti samozapošljavanja i zapošljavanja putem boračkih zadruga.

U 2018. godini za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije predviđeno je 675.000 KM, navedeno je u Informaciji.

Kad je riječ o zakonima što tretiraju prava boraca, u fazi izrade je zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim je propisano 15 prava te je prednacrt upućen 9. aprila kantonalnim skupštinamana na davanje mišljenja u roku od 30 dana. U proceduri je i Nacrt zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.

Bukvarević je poslanicima kazao da Ministarstvo podržava i učestvuje u realizaciji svih projekata zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija.

“Ministarstvo je preduzelo sve zakonske radnje kako bi bilo servis braniteljima i članovima njihovih porodica. Ono što nismo uspjeli riješiti dosad su prava demobiliziranih boraca, ali ove godine je Nacrt ovog zakona ponovno stavljen u proceduru. Neutrošeni i eventualno dodatni novac bi omogućio da konačno riješimo zakonski pitanje ove kategorije. Predlažemo i donošenje zakona o reprezentativnim boračkim udruženjima jer je u FBiH aktuelan problem predstavljanja branilaca”, rekao je Bukvarević.

Kad je riječ o uspostavi registra boraca, dodao je da takav registar postoji za svaku općinu, a da su također dostavljeni registri za Tuzlanski, Zeničko-dobojski i Unsko-sanski kanton, dok su u fazi izrade za Sarajevski, Hercegovačko-neretvanski i druge kantone.

“Registar je prvenstveno potreban institucijama koji se bave boračkom zaštitom, a suština je da ga imaju općine, kantoni i Federacija te sve institucije koje se bave boračko-invaldskom zaštitom. Idemo u pravcu da ga stavimo na raspolaganje svim takvim institucijama”, kazao je Bukvarević.

Što se tiče borčkog zahtjeva za prestanak finansiranja svih, izuzetno brojnih boračkih udruženja, on tvrdi da je takva odluka donesena još u augustu prošle godine na nivou Federacije, ali i da su općine te kantoni nastavili finansiranje predvidjevši i u aktuelnoj budžetskoj godini novac za te namjene.

“Pozivam predstavnike boračkih udruženja da se obrate općinskim i kantonalnim nivoima jer nema, čini mi se, opšte podrške na terenu za realizaciju takvog zahtjeva”, smatra Bukvarević.

O važnom zahtjevu demobiliziranih branitelja za uvođenje boračkog dodatka u Federaciji kazao je da bi taj dodatak, bude li nazvan tako, postao obaveza prema svim borcima.

Bukvarević je naveo da je predviđeno osnovno osiguranje za borce u stanju potrebe i da za svaki drugi zahtjev treba izdvojiti dodatni novac.

“Međutim, ako Parlament donese odluku da za borce treba izdvojiti i dodatnih 300 miliona KM, nemam ništa protiv, ali onda treba naći način za realizaciju takve obaveze”, dodao je.

“Ključno pitanje je donošenje zakona o pravima demobiliziranim borcima”, zaključio je ministar Bukvarević u obraćanju parlamentarcima i predstavnicima boračkih udruženja, koji prisustvuju tematskoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta posvećenoj stanju i aktuelnoj problematici u oblasti boračko-invalidske zaštite.

Uporedo s tom sjednicom, ispred zgrade Parlamenta traje protest demobiliziranih boraca koji traže realizaciju njihova tri zahtjeva – ovođenje boračkog novčanog dodatka, javnu objavu boračkog regstra i prestanak finansiranja svih boračkih udruženja.

Download PDF

1 komentar

  1. Bolje rečeno:
    Donošenje zakona o pravima POJEDINIH I ODABRANIH demobilisanih boraca!
    (Uz respect za one koji zasluženo uživaju to pravo)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here