Bh. oficir za vezu uskoro u sjedištu EUROPOL-a

0
411

Uskoro će biti potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i EUROPOL-a, nakon čega će oficir za vezu BiH biti upućen u sjedište EUROPOL-a u Hagu.

Ovo su danas nakon sastanka u Banjoj Luci izjavili Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, i Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH.

Prema dogovoru, oficir za vezu imaće diplomatski status, a predstavnici različitih agencija iz BiH rotiraće se na ovoj funkciji svake četiri godine.

Prema riječima Lukača i Mektića, kada je u pitanju BiH zajednička “kontakt tačka” nalaziće se u Ministarstvu sigurnosti BiH, a sačinjavaće je predstavnici policijskih agencija.

“Njom će rukovoditi kooridanator, koji će imati dva zamjenika iz različitih agencija iz BiH, jedan od njih će biti iz MUP-a RS-a, a na dvije godine vršiće se rotacija između trojice ljudi”, objasnio je Lukač.

Ovakvim dogovorom riješene su ranije dileme do kojih je došlo nakon što je potpisan operativni sporazum sa EUROPOL-om, a ticale su se sjedišta “kontakt tačke”.

Dragan Mektić je istakao da sve države zapadnog Balkana imaju svog oficira za vezu u Hagu, a da bi ga BiH mogla imati od januara sljedeće godine.

“Malo smo i pritisnuti tom implementacijom od strane EUROPOL-a, jer je jako važno da što prije uputimo našeg oficira i da počne da funkcioniše razmjena podataka”, rekao je Mektić.

Naglasio je da u sastavu EUROPOL-a od aprila funkcioniše Evropski centar za borbu protiv terorizma zbog čega je važno i BiH i EUROPOL-u da funcionište ta saradnja.

“Znate da je u najvećoj mjeri poražena teroristička organizacija ISIS u Siriji i Iraku da je iza njih ostao rudnik informacija, obavještajnih podataka, dokumenata i dokaza, vezano za njihovo učešće, koje bi trebalo pokupiti i smjestiti u baze EUROPOL-a i INTERPOL-a. Ti podaci bi jako puno koristili i samoj BiH, obzirom da BiH imala jedan broj svojih državljana koji su ratovali u sastavu te terorističke organizacije, kako bi mogli proscesuirati i dokazati sva ta krivična djela državljanima BiH”, rekao je Mektić.

Lukač i Mektić su razgovarali o sistemu AFIS, za koji je rezervisan novac Evropske komisije, a radi se o automatskom prepoznavanju otisaka.

“Nadam se da ćemo i to uskoro da riješimo. Hoćemo da AFIS bude naše vlasništvo s obzirom na to da mi to punimo našim podacima i da jedna baza podataka bude u Ministarstvu unutrašnjih poslova”, rekao je Lukač.

Prema riječima Mektića, sistem AFIS bitan je svim policijskim agencijama u BiH za otkrivanje i rasvjetljanje teških oblika kriminaliteta.

“Razgovarali smo i o novom regionalnom projektu u saradnji sa Evropskom komisijom i USAID-a, a tiče se novog načina borbe protiv terorizma, odnosno novim pristupima u prevenciji terorizma”, rekao je Mektić i dodao da ovaj projekat vrijedi 35 miliona eura za sve zemlje zapadnog Balkana.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here