Zerem score: Razvijen softver za procjenu naučne aktivnosti istraživača

0
1017

U novembarskom izdanju renomiranog naučnog časopisa Journal of Biomedical Informatics objavljen članak akademika Envera Zerema sa Univerziteta u Tuzli, pod naslovom The ranking of scientists based on scientific publications assessment (Rangiranje naučnika na osnovu procjene naučnih publikacija), u kojem su predložena poboljšanja u odnosu na dosada poznate relevantne scientometrijske kriterijume za evaluaciju naučnog doprinosa istraživača.

U radu je prezentovan novi sistem mjerenja nauke tzv. Zerem-score ili Z-score koji uvodi značajna poboljšanja u odnosu na dosadašnje parametare (h-indeks (Hirsch indeks), s-indeks (Belikov & Belikov indeks), g-indeks (Egghe indeks), i i10-indeks) za mjerenje naučnoistraživačkog rada i rangiranja naučnika u svijetu.

Ovaj indeks uzima u obzir broj citiranja svih članaka koje je naučnik objavio, ali i evaluaciju novih članaka na osnovu IF i ukupnog broja citiranja časopisa u kojem je članak objavljen. Zerem-score je orginalan i po tome, što osim navedenih kriterijuma, uzima u obzir i konkretni doprinos svakog od autora u objavljenom članku, što do sada nije bio slučaj.

Nakon što je navedeni članak privukao veliku pažnju naučne javnosti u svijetu, u svrhu uspješno primijene naprijed navedenih kriterijuma, razvijen je softver za izračunavanje Z-scora. Navedeni softver je prezentiran u radu pod nazivom “The Ranking of Scientists: Computational Calculation of Z-score” autora akademika Envera Zerema i prof.dr. Suada Kunosića sa Univerziteta u Tuzli, koji je prihvaćen za objavljivanje u renomiranom naučnom časopisu Journal of Biomedical Informatics.

– U navedenom radu prikazan je razvijeni algoritam za izračun Z-scora, koji uračunava sve potrebne parametre i različite modela autorstva. Pomenuti softver je bio potreban jer se izračun Z-scora uveliko komplikuje za relativno manji broj članaka sa različitom vrstom autorstva na člancima, te postaje veoma kompliciran za izračun kod velikog broja članaka sa različitim brojem autora, vrstom autorstva, vrijednošću impakt faktora i različitom distribucijom citata koji prate članak i časopis u kojem je isti publiciran, kaže jedan od učesnika u ovom, iznimno značajnom radu, prof.dr. Kunosić, i dodaje da je prilikom izrade softvera uveden niz limitacija koje sprječavaju moguće manipulacije u izračunu Z- scora.


Treba napomenuti da je u prihvaćenom članku tuzlanskih profesora, ponuđen pristup Z- score kalkulatoru putem web aplikacije. Z-score je značajan originalni metod procjene naučne aktivnosti istraživača.

– Koliki je značaj Z-scora najbolje govori podatak da je editorijal posvećen članku ‘Ranking of scientists based on scientific publication assessment’napisao poznati harwardski profesor bioinformatike dr David W. Bates, jedan od najcitiranijih naučnika u svijetu, kaže Kunosić, i dodaje da je kao jedan od učesnika u radu ovog svjetski značajnog djela, ponosan što je urađen baš od strane dvojice ljudi sa Univerziteta u Tuzli.(ak,tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here