Zbog radova više naselja bez struje

0
316

Danas će zbog radova na puštanju novog 35 kV postrojenja u transformatorskoj stanici TS Tuzla 4, firme “Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, Operativno područje Tuzla u periodu od 07:00 do 19:00 sati, bez električne energije biti domaćinstva koja se napajaju sa transformatorske stanice TS 35/10 kV Ljubače, u vremenu od 07:10 do 07:20 sati.

Riječ je o naseljima na području Grada Tuzla i to: Demirovići, Breze, Ševar, Mehmedinovići, Hasanbašići, Bosanska Poljana, Klade, Kiseljak, Ljubače, Kovačevići, Cerik, Cerovi, Husino, Bjeluše, Grabik, Keroši, Božići, Ankovica, Pranjići, Morančani, Pasci, Petrovice, Smajići, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par Selo, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje.

Također, nakon što navedena firma završi planirane radove, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u navedenom terminu, u trajanju od 60 minuta.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here