Vlada TK: U 2017. na ime apelacija isplaćeno 302.435,16 KM

0
182

Na danas održanoj redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona navedeno je da je zbog kršenja prava na donošenje sudskih odluka u razumnom roku, na ime izvršavanja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odnosno apelacija, iz budžeta Tuzlanskog kantona u 2017. isplaćeno je 302.435,16 KM.

Uz visok iznos koje je za te namjene izdvojen tokom protekle godine, zanimljiv je i dramatičan trend povećanja tog iznosa tokom protekle tri godine. Tako je za apelacije tokom 2015. izdvojeno 8.550,00 KM, 2016. 85.100,00 KM, da bi ove godine ta suma bila skoro tri puta veća.

Najčešći razlog za podnošenje apelacija protiv presuda sudova s područja Tuzlanskog kantona i Vrhovnog suda FBiH, najčešće od strane fizičkih osoba, jeste kršenje prava na donošenje odluka u razumnom roku, pri čemu Ustavni sud u postupku odlučivanja nalaže Vladi Tuzlanskog kantona da apelantu u roku određenom u odluci isplati određeni novčani iznos na ime namaterijalne štete zbog kršenja prava na donošenje odluke u razumnom roku.

Također, na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona prihvaćen je godišnji Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2018.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera u budžet Tuzlanskog kantona za 2018. – za sufinansiranje programa Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, odnosno projekta Inovativnim umom do pametnih škola, Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) je dodijelilo 5.003,76 KM.

Također, Vlada je za realizaciju projekta “nabavka roba i izvođenje radova na rekonstrukciji objekta sportske dvorane u Kladnju” danas odobrila 12.214,80 KM.

Vlada je danas odobrila 5.000 KM Udruženju žrtava i svjedoka genocida Sarajevo, kao finansijsku podršku u organizaciji konferencije “Procesuiranje genocida u BiH”, koja će biti održana od 18. do 19. aprila 2018. u Sarajevu. Također, 10.000,00 KM je odobreno Udruženju muzičkih umjetnika Tuzla, kao finansijska podrška u organizaciji manifestacije kulture “Sevdalinka kulturno-historijsko nematerijalno blago Bosne i Hercegovine – 10. festival sevdalinke Sevdalinko, u srcu te nosim”, koja će biti održana 11. i 12. aprila 2018. u Tuzli.

Vlada je danas razmatrala i usvojila Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2017. i Informaciju o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita, licenciranju predavača i ispitivača u 2017.

Data je saglasnost na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2018., kao i saglasnost Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za prijem višeg samostalnog referenta za opće i ekonomsko-finansijske poslove u radni odnos na određeno vrijeme do popune radnog mjesta putem javnog oglasa.

Vlada je danas donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona. Naime, u vrijeme donošenja prethodnog Rješenja, imenovani su predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, kao članovi Tima za sprečavanje korupcije. Obzirom da je nedavno, spajanjem Ministarstva razvoja i poduzetništva i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, uspostavljeno Ministarstvo privrede, ovim izmjenama su kao predstavnici novoformiranih ministarstava privrede i kulture sporta i mladih imenovani Erna Kusturica i Edin Nišić.

Na sjednici je, kao neosnovan, odbijen prigovor po raspisanom javnom pozivu za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, te donijeto rješenje kojim je Dragan Pelemiš, zaposlen kao pomoćnik direktora, odnosno rukovodilac Sektora za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo, imenovan na poziciju vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.

Vlada Tuzlanskog kantona nije danas dala saglasnost na odluke Nadzornog odbora JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” o prihvaćanju ostavke i razrješenju direktora, te o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Međunarodni aerodrom Tuzla”. Od Nadzornog odbora JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” Vlada je zatražila da preduzme potrebne radnje i aktivnosti u cilju potpunog ispunjenja obaveza utvrđenih pravosnažnom presudom Općinskog suda u Živinicama i Kantonalnog suda u Tuzli, kako je to precizno i definirano odredbama Statuta tog javnog preduzeća.

Vlada je danas donijela odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u budžetu TK za 2018. kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u budžetu TK za 2018., saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje Vlade TK. (Fena)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here