Vlada FBiH usvojila odluku o listi lijekova Fonda solidarnosti

0
302

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, koja je završena u Sarajevu, usvojila odluku o utvrđivanju liste lijekova Fonda solidarnosti, a finansira se sredstvima ovog fonda čiji je sastavni dio lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti FBiH.

Lista lijekova sačinjena je prema pravilniku o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade liste lijekova fonda solidarnosti, kao i korištenje lijekova sa liste lijekova Fonda solidarnosti FBiH.

Utvrđeni su lijekovi koji su sadržani u listi lijekova Fonda solidarnosti, i to po oboljenjima. Regulisano je i da se, izuzetno, na listu lijekova ovog fonda mogu uvrstiti i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koji se osiguraju dodatna finansijska sredstva.  (f, tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here