Vaša pisma: U Bihaću održana završna konferencija projekta promocije pčelarstva

0
530

U Bihaću je prije dva dana održana završna konferencija projekta Bee Promoted – promocija pčelarstva koga je finansirala Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013 ukupne vrijednosti oko 650.000 eura.

Riječ je o projektu čiji je cilj unapređenje institucionalne podrške pčelarskom poduzetništvu pri podizanju kvalitete i obima proizvodnje, te plasmana meda i drugih pčelinjih proizvoda na tržište. Nosilac projekta u Hrvatskoj bio je Prehrambeno- biotehnološki fakultet – Centar Zadar, a u BiH Veterinarski zavod Bihać. Partneri na projektu su Zadarska županija, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, te udruge pčelara „Dalmatinka“ iz Zadra i „IVA“ iz Posušja.

U toku projekta koji je trajao 24 mjeseca postignuta je promocija pčelinjih proizvoda na tržištu i kroz umrežavanje pčelara s područja Unsko-sanskog kantona, Posušja i Zadra,  kreiran je temelj za saradnju, razmjenu znanja i iskustava i zajedničkog djelovanja u cilju poboljšanja ove grane poljoprivrede. Uspostavljena je vrijedna infrastruktura za pružanje novih usluga među kojima su dva laboratorija za kontrolu kvalitete meda u Bihaću i Zadru, uspostavljen je Centar za selekcijski uzgoj i oplodnju matice u Bihaću, te oplodne stanice u Zadru i Posušju.

Kao važan treći rezultat urađena je Studija okolišnih i bioloških uvjeta za razvoj optimalnih uzgojnih područja matice sive pčele, koja je publicirana i promovirana prilikom konferencije.

Četvrti rezultat projekta su održane radionice za pčelare koje su omogućile razmjenu iskustva, novih trendova u pčelarstvu, ali i preporuke za poboljšanje.

Projekat je definirao program aktivnosti u naredne 3 godine i kao najzanačajniji faktor naveedena je nužnost stvaranja ambijenta u prostoru jačanjem institucionalno pravnog okvira djelovanja pčelarstva kao privredne djelatnosti. Uspostavom i implementacijom institucionalno-pravnog okvira u pčelarstvu postigla bi se bolja oraganizacija i djelovanje različitih pčelarskih udruženja, poboljšalo bi se mobilno pčelarenje, definirale pčelinje ispaše, smanjili rizici trovanja pčelama pesticidima i znatno umanjilo patvorenje pčelinjih proizvoda naročito meda, voska i matične mliječ.

Da bi pčelarstvo odveli od hobističkog zanimanja do profesionalizma, potrebno je unaprijediti procese i metode samog uzgoja pčela i proizvodnje pčelinjih proizvoda što bi dovelo do veće proizvodnje. Također je zaključeno da se povećanjem obima mobilnog pčelarstva može znatno uticati na pozitivne efekte. Isto tako je važno da se pčelari educiraju i šire paletu pčelinjih proizvoda sa dodanim vrijednostima i na taj način povećaju ekonomsku isplativost bavljenja ovom djelatnošću.

Posebno je istaknut značaj kvalitete matice, te da je upravo uloga Centra za selekcijski uzgoj i reprodukciju matice da se kvalitetnijom maticom postignu bolji rezultati i veće količine kada je u pitanju proizvodnja meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Zbog toga je važna podrška svih pčelara kako bi ovaj Centar u potpunosti profunkcionisao.

Istaknut je nedostatak strateških odrednica naše države prema proizvodnji i izvozu meda, te kako je za cjelokupni sektor potrebno uređenje legislative. U tom pravcu je potrebno zajednički djelovati te je od posebne važnosti udruženo i koordinirano djelovanje pčelarskih udruga i zajednički nastupi i rad na promociji proizvoda koji dosadašnjim analizima pokazuju veoma visoku kvalitetu.

Na konferenciji je promovirana studija koja se sastoji iz 4 publikacije. Sa studijom i 3 aneksa (aneks o matici, zatim o kvalitetu u pčelarstvu i aneks o proizvodima sa dodanom vrijednosti) kreirana je osnova koja s naučnog stanovišta, prvi put, daje kompletan presjek činjenica o situaciji u pčelarstvu, ali i prioritetnih aktivnosti kako unaprijediti pristup i postići bolje rezultate. (Prof. dr. Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here