Vaša pisma: Održan Omladinski kamp za slijepe i slabovidne osobe

0
430

vasa_pisma06Javljam se ispred Udruženja građana oštećenog vida Tuzla i željela bih da podijelim jednu vijest sa vama. Naime, organiziran je drugi Rotary „SloBiHIta“ omladinski kamp za slijepe i slabovidne osobe.

Osobe sa oštećenjem vida, posebno mladi koji žive u ruralnim područjima nalaze se na margini porodice i društva. Programi za mlade bez invaliditeta nisu otvoreni prema njima i neuključuju njihove probleme i potrebe. Odlazak na kampiranje za većinu do prošle godine bilo je misaona imenica.

kamp_slijepi03Vođeni pozitivnim iskustvom i povećanim interesovanjem od 30. jula do 2. avgusta 2016. godine uz podršku Rotaract kluba Tuzla 99, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organiziralo je Drugi Rotary „SloBiHIta“ omladinski kamp za slijepe i slabovide osobe. Učešće na kampu na Goranskom jezeru kod Doboja uzelo je 30 mladih sa i bez oštećenja vida, uključujući članove organizacije domaćina i njihove asistente, članove Međuopštinske organizacije slijepih Doboj i članovi Rotaract kluba Tuzla 99.

Tema kampa bila je „Međuetnička saradnja i poboljšanje komunikacije među organizacijama slijepih“, a ciljevi osnaživanje mladih sa oštećenjem vida za kvalitetno organiziranje i planiranje slobodnog vremena kroz edukativne radionice, spoznaja vlastite uloge u porodici i društvu i razvijanje potencijala osoba sa oštećenjem vida.

kamp_slijepi02Radionice za povećanje samopouzdanja vodili su aktivisti Udruženja građana oštećenog vida Tuzla gospođica Tima Musić dopredsjednica udruženja i Mihovil Lučić predsjednik udruženja, te članovi Rotaract Tuzla 99 Anel Ibralić i Rijad Sedić.

Kvalitet dramske i muzičke radionice je u tome što su ih osmislili i vodili učesnici kampa koji su bili podijeljeni u dvije grupe. Rezultati njihovog rada predstavljeni su u okviru završnih aktivnosti kampa kroz predstavu i pjesmu koju su sami napisali i osmislili. Ohrabrivala se samostalnost učesnika kroz pranje suđa, održavanje higijene u šatorima i prikupljanje drva. Ni loše vrijeme nije pokvarilo pozitivnu atmosferu. Niko nije ni pomislio na ranije povlačenje.

kamp_slijepi01Organizacija navedene aktivnosti zahtijevala je višemjesečne pripreme i bilo bi je nemoguće provesti bez podrške velikog broja pojedinaca i donatora, kojima se zahvaljujemo, a posebno guverneru Rotary Distrikta 2060 Giuliano Ceccovini, gospodinu Ginacarlo Vesco koji je organizavao piknik u Veneciji za prikupljanje sredstava, te njegovom advokatu gospođici Maši Sežun, obezbjeđeno je još 5 šatora i 19 vreća za spavanje.

Poruka kampa: „Budi mi prijatelj, nauči me, razumi me i uključi me u društvo“ ostvarena je u potpunosti. Stečena su nova prijateljstva i rođene ideje za nastavak aktivnosti.
Kamp se pokazao kao jedan od najboljih načina za stvaranje novih prijateljstava, te budi posebnu vrstu samopouzdanja i podstiče socijalizaciju kod mladih sa oštećenjem vida. (Lejla Prelić)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here