Usvojen zakon o PIO u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH

0
394

Zastupnički dom Federalnog parlamenta nakon skoro tri i po sata rasprave, sa 50 glasova za, tri suzdržana i 21 protiv usvojen je Prijedlog zakona o PIO.

Sumnju u glasanje izrazio je opozicioni SDP pa je uslijedilo pojedinačno izjašnjavanje. Nakon pojedinačnog izjašnjavanja, za je glasalo 51, 22 protiv, a jedan poslanik je bio suzdržan.

Taj akt najavljuje uvođenje bodovnog sistema za obračun visine penzija u FBiH i važio bi samo za korisnike koji će se penzionisati nakon njegovog stupanja na snagu ako ga odobri Parlament.

Klub poslanika SBB-a BiH pozitivno izjašnjavanje o zakonu uslovljava usvajanjem zaključka, po kojem se Vlada obavezuje da u narednih do šest mjeseci prati primjenu ovog zakona i predlaže njegove izmjene i dopune kojim bi se ispravili osnovni nedostaci, a sve u cilju održivog penzionog sistema i otklanjanja eventualnih diskriminatornih odredbi, posebno onih koje se odnose na radnike s najnižim primanjima – rekao je šef Kluba SBB-a BiH Nasir Beganović.

 

Poslanik SBB-a Munib Jusufović odgovorio je da je on predložio zaključak u cilju da se već sada uočene devijacije u zakonu otklone kroz izmjene i dopune.

Osim navedenog, tokom diskusije poslanik SDA Dževad Agić naglasio je da za zakon treba glasati jer, između ostalog, žene šehida ili poginulog borca, sa 45 godina života, ulaze u prava za porodičnu penziju.

Poslanik SBB-a BiH Faruk Ćupina istakao da se radi o složenom obračunu penzija, koji može dovesti do nejednakog tretmana za sve penzionere.

– Kroz izmjene i dopune sugerišem da se nađe prikladan način za povećanje minimalnih penzija – dodao je Ćupina.

 

Šef Kluba SDP-a BiH Elvir Karajbić smatra da će s novim zakonom penzije biti manje i to za, kako kaže, 30 posto.

Ovaj poslanički klub predložio je zaključak kojim se omogućava penzionisanje osiguranika koji su upućeni na Zavod za zapošljavanje radi dokupa staža i ostvarivanja prava na starosnu penziju uz uslov ispunjenja propisanog broja godina penzijskog staža.

Poslanica Stranke za BiH Azra Hadžiahmetović naglasila je da treća verzija zakona o PIO, koja je dostavljena iz Vlade FBiH, nije nikada bila u javnoj raspravi.

– Nikada nisam dobila odgovor šta će 174.000 penzionera, korisnika minimalnih penzija, dobiti novim zakonom o PIO – konstatovala je Hadžiahmetović smatrajući da predloženi zakon nije namijenjen postojećim već budućim penzionerima.

Zbog toga što Vlada nije prihvatila njen amandman da vrijednost boda za obračun penzija bude 13, a ne 14, kako je utvrdila Vlada, kazala je da je onemogućeno da 42.000 korisnika minimalnih penzija izađu iz te kategorije. (vb)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here