UN tim u BiH: Lokacija “Vučjak” neprikladna za smještaj migranata

0
307

Tim Ujedinjenih naroda (UN) u Bosni i Hercegovini izrazio je zabrinutost u vezi s odlukom o izmještanju migranata na lokaciju “Vučjak” – u uvjerenju da je neadekvatna.

Kako su naveli u saopćenju, lokacija je u blizini područja kontaminiranog minama i postoji velika opasnost od požara i eksplozije zbog mogućeg prisustva metana u tlu, jer je lokacija bila nekadašnja deponija.

Pozivaju vlasti da odmah prestanu s prebacivanjem migranata, dok ne bude na raspolaganju prikladnije mjesto i da one koji su već prebačeni u “Vučjak”, vrate na prvobitne lokacije.

Lokalitet “Vučjak” predstavlja zdravstveni i sigurnosni rizik i trenutno nije opremljen za smještaj migranata i izbjeglica u skladu s međunarodnim standardima.

Lokacija se nalazi u neposrednoj blizini područja kontaminiranog minama. Također postoji velika opasnost od požara i eksplozije zbog mogućeg prisustva metana u tlu, jer je lokacija bila nekadašnja deponija. Ukoliko ova dva ozbiljna rizika nisu procjenjena i eliminirana od strane nadležnih organa, lokacija ne može biti pogodna za boravak ljudi. Osim toga, na lokaciji nema sanitarnih čvorova i nema pristupa pitkoj vodi ili električnoj energiji. Pod ovim okolnostima, smještanje migranata i izbjeglica na ovoj lokaciji nije prihvatljivo, navodi se u saopćenju.

Ujedinjeni narodi shvataju zabrinutost lokalnog stanovništva i vlasti Unsko-sanskog kantona vezano za migrante i izbjeglice koji borave izvan četiri službena prihvatna centra u kantonu, posebno oni koji su boravili u javnim prostorima i praznim kućama, te potrebu za dodatnim prostorom za smještaj.

Međutim, naglašavaju da takve mjere treba preduzeti uz puno poštovanje prava migranata i izbeglica u skladu s međunarodnim pravom i domaćim zakonodavstvom, uključujući i humanitarne standarde kada se radi o lokacijana za smještaj migranata.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here