U Sudskoj policiji FBiH 580 službenika, usvojena uredba o činovima

0
1312

Vlada FBiH utvrdila je ukupan broj od 580 službenika u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukupno utvrđeni broj ovih službenika raspoređen je na pozicijama:
glavni zapovjednik Sudske policije FBiH – jedan, Sektor za operacije, sigurnost i operativno dežurstvo – 10, Sektor za administraciju i podršku – 7, Sektor za profesionalne standarde – 4, Odjeljenje sudova FBiH  – 68, sudova u Kantonu Sarajevo – 70, odjeljenja sudova u Zeničko-dobojskom kantonu – 85, Tuzlanskom – 85, Unsko-sanskom i Srednjobosanskom – po 52, Hercegovačko-neretvanskom – 49, Zapadnohercegovačkom – 28, Kantonu 10 – 25, Posavskom – 24 i u Bosansko-podrinjskom kantonu – 20 sudskih policajaca.

Ukupan broj sudskih policajaca povećan je sa 550 na 580 zbog primjene Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji BiH.

Istovremeno, donesena je Uredba kojom se uređuju vrste i izgled činova, usklađenost čina i poslova, interni premještaj, dodjela i način dodjele čina, njegova zaštita, uslovi za dodjelu čina i unapređenje, procedura za dodjelu čina, unapređenje i interni premještaj, vraćanje čina i druga pitanja koja su od značaja za činove i činovanje službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

Činovi Sudske policije su: sudski policajac, stariji sudski policajac, narednik sudske policije, stariji narednik, mlađi inspektor, inspektor, viši inspektor i samostalni inspektor sudske policije.

Uz detaljan opis epolete i čina sudske policije, u Uredbi je previđeno da će, u zavisnosti od vrste, obima i složenosti poslova Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije FBiH u dijelu koji se odnosi na raspored poslova i zadataka, pored ostalih uslova predviđenih za raspored na odgovarajuće radno mjesto, za svako radno mjesto biti propisan čin, kao poseban uslov.

Imajući u vidu da je dosadašnja uredba mijenjana dva puta i da su izvršene značajne izmjene i dopune, sačinjen je cjelovit tekst nove uredbe. (F, tl)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here