U petak završava konkursna procedura u školama u TK

0
404

Konkursna procedura za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, koja je ponovljena kako bi se omogućilo kandidatima iz reda boračke populacije da koriste prava koja im garantira Zakon o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih porodica bit će završena u predviđenom roku.

Sve obaveze trebale bi biti okončana zaključno sa 15. septembrom, a škole su obavezne da tog dana na oglasnim pločama do 12 sati objave konačne rang liste kandidata.

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona navode da se procedura odvija prema predviđenom planu, a u nekim školama već se pripremaju ugovori sa zaposlenicima koji su prvorangirani po izvršenim bodovanjima.

„Mi smo svjesni da postoje i škole kod kojih će biti odbijanja, odnosno da su pojedini kandidati prvorangirani u nekoliko osnovnih i srednjih škola i da će tu eventualno biti pomjeranja, i evo sad bismo zamolili i kandidate i direktore, da te situacije ubrzaju, odnosno da se ne čekaju ti rokovi, nego da se istog dana, kada je neko prihvatio negdje i odlučio čvrsto da je to pozicija koju prihvata, a ima mogućnosti nekoliko, da se odluči i prihvati da bi dao mogućnost direktoru da okonča ovu proceduru kako bi nastavnici primnjeni po konkursu mogli biti angažovani od 18. 9. 2017.godine“, poručuje Mersija Jahić, pomoćnica ministra za obrazovanje TK.

Pored konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika resorno ministarstvo je raspisalo i oglas za prijem vannastavnog osoblja, a školski odbori bi danas i sutra trebali odgovoriti kandidatima koji su uložili prigovore.

„Ja sad apelujem na školske odbore da ozbiljno razmotre svaki od prigovora i da u skladu sa prigovorom samostalno konstatuju da li je došlo do proceduralne greške, da li je došlo do evo da tako kažem“samovolje komisije“ odnosno direktora pri izboru“, pojašnjava Jahić.

U resornom ministarstvu ističu da su zadovoljni odvijanjem konkursne procedure i da nisu zabilježena veća odstupanja, odnosno da su škole prihvatile sve ranije upućene preporuke.

„Možemo evo u principu biti zadovoljni, bilo je možda u par škola nekih incidentnih situacija, vezano za to da jednostavno pojedina lica smatraju da imaju prioritet nad nekom drugom osobom. E tu je sad važno da komisije koje su formirane u školama procijene stvarno ko je tu u pravo ko nije“, dodala je Jahić.

Na području Tuzlanskog kantona su 32 srednje i 88 osnovnih škola, a spomenutim konkursima obuhvaćeno je ukupno 1667 pozicija, od kojih je 1.515 pozicija za nastavnike i stručne saradnike. (rts)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here