U budžetu FBiH suficit 112,2 milijuna maraka

0
212

Vlada FBiH danas je prihvatila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2017. godinu.

Kako je navedeno, izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2017. godinu su, po osnovi prihoda, primitaka i financiranja, predviđena sredstva od 2.697,4 milijuna maraka, od čega je ostvareno 2.530 milijuna maraka, ili 94 posto planiranih. Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, prihodi od poreza (porez na dobit, neizravnih poreza) ostvareni su sa 1.600,1 milijuna maraka, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne…) iznosili su 519,7 milijuna, a prihodi po osnovi financiranja 410,2 milijuna maraka.

U odnosu na 2016. godinu, ostvareni prihodi, primici i financiranje bilježe porast od sedam posto ili za 156,3 milijuna maraka.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci iznose 2.417,9 milijuna maraka, što je 90 posto planiranih za 2017. godinu.

Tekući rashodi (plaće i naknade, doprinosi, materijalni izdaci, tekući transferi i drugi tekući rashodi, kamate) 1.379,7 milijuna maraka, kapitalni izdaci (nabava stalnih sredstava i kapitalni transferi) 38,9 milijuna, izdaci za financijsku imovinu (kupovina dionica i ostala domaća pozajmljivanja) 2,7 milijuna, te otplata duga (vanjski i unutarnji dug, otplate domaćeg pozajmljivanja) 996,5 milijuna maraka.

Najveće izvršenje, 1.312,2 milijuna maraka, odnosno 54,27 posto ukupno realiziranih rashoda, odnosi se na opće javne usluge, nakon čega su izdvajanja po osnovu socijalne zaštite 770,7 milijuna maraka ili 31,87 posto ukupnih rashoda.

Izvješće, rađeno na temelju Glavne knjige Riznice, pokazuje kako je u 2017. godini ostvaren pozitivan financijski rezultat (suficit), i da su ukupni prihodi, primici i financiranja veći od ukupnih rashoda i izdataka za 112,2 milijuna maraka.

Danas je Vlada FBiH zaključila da, na temelju ovog suficita, sačini Rebalans proračuna FBiH za 2018. godinu i da višak proračunskih sredstava od 107 milijuna maraka bude usmjeren u izgradnju prometnice Lašva – Nević Polje, što su bili i zahtjevi oba doma Parlamenta FBiH.

Riječ je o sredstvima iz ruskog klirinškog duga koja 2017. godine nisu mogla biti realizirana zbog kratkih rokova u kojima parlamentarni domovi nisu stigli dati suglasnost na predloženi program realizacije ovih sredstava.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here