U BiH ne postoji djelotvoran sistem zaštite starih osoba

0
219

Nasilje nad starim osobama je izraz rodne diskriminacije, a u BiH ne postoji djelotvoran sistem zaštite starih osoba, niti koordinirano djelovanje institucija u cilju blagovremenog otkrivanja slučajeva te vrste nasilja, pružanja adekvatne pomoći i podrške, te kažnjavanja počinilaca.

Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saopćenju za javnost na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starim osobama, navodi da je potrebno usmjeriti pažnju na probleme i potrebe starijih osoba.

– Potrebno je i izmijeniti zakonski okvir te nasilje nad starim osobama posebno kvalificirati kao krivično djelo, kreirati politike koje uvažavaju doprinos starijih osoba u društvu, sprječavaju diskriminaciju i marginalizaciju starih osoba i koje uključuju stare osobe u sve segmente društvenog života – navodi se.

Ističe se da je broj slučajeva nasilja nad starim osobama u porastu, posebno su ranjive stare žene. Prema statističkim podacima u porastu je nasilje djece prema roditeljima, ali i unuka prema djedama i nanama/bakama.

Tokom 2014. godine kantonalnim MUP-ovima prijavljeno je 1.459 slučajeva nasilja, a detaljna analiza pokazala je da su počinioci nasilja u jedan posto slučajeva unuci, a u 13 posto slučajeva sinovi.

– Sudeći po istraživanju Gender centra FBiH iz 2014. godine, žrtve nasilja su u šest posto slučajeva majke, u jedan posto slučajeva nane/bake, a u sedam posto slučajeva očevi – navodi se.

Proces demografskog starenja prisutan je i u BiH, pa u tom smislu Odjeljenje za ekonomska i socijalna pitanja Sekretarijata Ujedinjenih naroda (UNDESA) pretpostavlja da će u BiH 2060. godine učešće osoba u dobi od 65 godina i više u ukupnoj populaciji biti iznad 30 posto, dok je u 2010. godini bilo oko 15 posto. (Fena)

 

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here