Svi koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama bit će zbrinuti!

0
408

Po okončanju školske godine i prema dostavljenoj dokumentaciji iz škola, u skladu sa kriterijima za iskazivanje prestanka i potrebe za radom, formirane su kantonalne komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, sačinjene od predstavnika sindikata, aktiva direktora i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Podatke o tehnološkom višku još uvijek nisu dostavile srednje škole, dok je u osnovim školama ove godine broj radnika proglašenih tehnološkim viškom značajno porastao.

„Ove godine 137 lica proglašeno je tehnološkim viškom, što je 19% više u odnosu na prošlu školsku godinu. Najviše lica koja su proglašena tehnološkim viškom je iz predmeta historije i geografije, njih ukupno 20 i pred Komisijom je sljedeće sedmice težak posao da nađemo najadekvatnije rješenje pri zbrinjavanju lica“, izjavio je za RTV Slon Elmir Tukić, predsjednik kantonalne Komisije za zbrinjavanje uposlenika u ustanovama obrazovanja.

Poslije nastavnika historije i geografije, među najvećim brojem tehnološkog viška našli su se nastavnici biologije, hemije i kulture življenja njih 16, te 10 nastavnika BHS-a i tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Ipak, zajednički stav svih predstavnika Komisije jeste da će svi uposlenici koji su proglašeni tehnološkim viškom biti adekvatno zbrinuti, odnosno na vrijeme raspoređeni u druge škole.

„Analizom jednom otprilike smo sagledali da ne bi trebalo biti problema ove godine kao i prethodnih godina kada smo uspjevali rješiti da naši uposlenici budu zbrinuti na vrijeme da se na vrijeme može raspisati konkurs i da nam učenici na vrijeme uđu u učionice na početku školske godine“, kazao je Almir Hadžić, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola TK.

Kako saznajemo u Ministarvu obrazovanja, prilikom raspoređivanja tehnoloških viškova Komisija će voditi računa o blizini škole po mjestu prebivališta uposlenika i broju bodova, a i ove godine određeni broj uposlenikaa iz srednjih škola morat će biti raspoređen u osnovne škole, dok će određeni broj njih iz osnovnih škola biti raspoređen u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. (rts)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here