Stručnjaci UKC Tuzla odstranili urođene srčane anomalije 25-godišnjoj osobi

0
802

Na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla proteklih nekoliko mjeseci intenziviran je kardiohirurški operativni program. Radi se i po nekoliko operacija u toku jednog radnog dana. Razlog tome je povećani priliv pacijenata iz cijele BiH, a dijelom i iz država regije.

Načelnik Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju dr. Mustafa Tabaković ponosno ističe da su i pojedini predstavnici diplomatskog kora njihovi pacijenti i da su uspješno operirani na ovoj klinici.

U razgovoru za Fenu izdvaja i činjenicu da su u posljednje dvije godine uspješno operirali veliki broj mladih pacijenata s urođenim manama srca i aorte.

– Među mladim ljudima značajan je broj onih koji imaju razne srčane mane a koje nisu dijagnosticirane u ranom djetinjstvu. Zahvati urođenih srčanih mana kod mlađe populacije složeni su i zahtjevni, s obzirom na to da nisu zbrinuti “na vrijeme” i ne rade se u svim kardiohirurškim centrima. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju UKC Tuzla može se pohvaliti činjenicom da je dorasla operativnom zbrinjavanju takvih pacijenata – naglasio je.

Tabaković ističe da je prije nekoliko dana na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju UKC Tuzla uspješno izveden složeni operativni zahvat u kojem je pacijentici dobi od 25 godina, u jednom aktu, rekonstruiran izgonski trakt desne srčane komore, zamijenjen plućni zalistak i popravljen interatrijalni septalni defekt. Postoperativni tok pacijentice protekao je uredno i puštena je na kućno liječenje.

– Bolest koju je imala pacijentica trebalo je da bude riješena odmah po rođenju ili u ranom djetinjstvu. Rijetkost je i pomalo iznenađujuće da je uopće mogla da doživi te godine uz sve te pobrojane anomalije. Takav operativni zahvat dosad nije rađen u UKC Tuzla, a koliko nam je poznato niti u bilom kojem kliničkom centru u BiH – kazao je.

Taj operativni zahvat uradio je tim, predvođen načelnikom Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju dr. Mustafom Tabakovićem. U timu su bili i dr. Tarik Bakalović, Jasmina Kovčić, Samir Okanović, Dževdet Džambić, Jasmina Musić i Rijad Imamović.

Doktor Tabaković napominje da su operativni zahvati za državljane BiH besplatni te da čekanje za bilo koju vrstu kardiohirurškog operativnog zahvata nije duže od 35 radnih dana.

– Menadžment UKC Tuzla zaslužan je što, u svakom trenutku, na raspolaganju imamo sva potrebna materijalno-tehnička sredstva da bi se operativni proces nesmetano odvijao – istaknuo je. Precizira da su specijalisti, koji rade operativne zahvate, educirani u Kliničkom centru Ljubljana (Slovenija), drugim državama EU i SAD-u.

Podsjeća da je ta ustanova prepoznatljiva i po operativnom liječenju i stečenih bolesti aorte.

– Posebno složena stanja su povrede silaznog dijela aorte, koje nastaju kao posljedica deceleracionih trauma politraumatiziranih pacijenata (najčešće se radi o pacijentima stradalim u teškim saobraćajnim nesrećama, pri čemu dolazi do prsnuća silaznog dijela aorta) – kazao je.

Doktor Tabaković pojašnjava da je većinu operativnih zahvata na aorti moguće uraditi samo uz pomoć mašine za vantjelesnu cirkulaciju, a nerijetko se operativni zahvati izvode u dubokom hipotermijskom cirkulatornom arestu. Za taj operativni zahvat karakteristično je da se tijelo pacijenta hladi na 18 stepeni Celzija, da bi se potom pacijent na određeni period uveo u “kliničku smrt”. (Sandra Hrkić, FENA)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here