Stanje nacije: Tuzlanski univerzitet (ni)je izuzetak

0
524

Više od osam mjeseci je trajalo povuci-potegni oko izbora rektora sarajevskog univerziteta, u bihaćkoj akademskoj zajednici su radile pesnice, ali i ljubavne afere, dok u Mostaru imaju „naš“ i „njihov“ univerzitet koji, svako pa malo, dođe u žižu medijske pozornosti. No, kad su se boksačke rukavice ukrstile na neformalnom sastanku grupe profesora sa mašinskog odjela Rudarsko-geološkog fakulteta u Tuzli, zbog ličnih animoziteta, nastala je neviđena buka opozicijskih stranaka s pričom kako se politika umiješala u rad univerzitetskih upravljačkih struktura: rektora, Upravnog odbora i Senata. Rukovođenju nevješti rektor je postao predmet opozicijskih i medijskih manipulacija, a premijer Vlade TK, Bego Gutić predstavljan je kao šerif koji na divljem zapadu Univerziteta uvodi red. Ali, nakon opozicijskog strankovanja, kad su se sabrali i oduzeli, ispostavilo se da su uzalud krečili!

Naime, ispostavilo se da veći broj profesora i dekana imaju opozicijski bekraund nego li da pripadaju vladjućoj političkoj opciji. Takođe, među poslanicima Skupštine TK je podjednak broj univerzitetskih profesora iz vladajućih i opozicijskih stranaka. To je i razlog nakon što je na sjednici kantonalne ansambleje došlo do neviđenog bratstva i jedinstva, do jednoglasnog usvajanja Zaključaka o stanju na Univerzitetu! Baš kao u vrijeme rahmetli Josipa Broza Tita!

Jednoglasno usvojenim zaključcima prethodila je skoro sedmočasna promenada do skupštinske govornice na kojoj je rektor pokazao da o rukovođenju nema pojma što se vidi i po tome da nije poštovao zakonske regulative, da je kriv što nije prihvatio donaciju od 1,2 miliona maraka za radove na kampusu, što…

Ispostavilo se i to da je na uporno insistiranje premijera Bege Gutića da rektor, prof.dr. Samir Nurić, predstavnik studenata, predsjednik univerzitetskog sindikata, prof.dr. Feriz Adrović ili bilo ko od profesora Univerziteta, poslanika Skupštine, kaže kad je vršio politički pritisak na nekog od njih! Nije bilo odgovora.

Tu se i krije razlog što su jednoglasno usvojeni zaključci da je potrebno, i uz izmjenu regulative, srediti loše stanje na Univerzitetu, osuđivanju boks-meča, što je data puna podrška tužilaštvu da ispita tok i ishod borbe, što je osuđen, od danas pa ubuduće, svaki vanjski pritisak na Univerzitet i tako dalje i dalje. Naravno, u sazvučju! Ali, ima „ali“ što sreću kvari!

Van vidokruga skupštinskih rasprava, ostala je netaknut glavni problem svih be-ha univerzi. Naime, da bi studentska himna “Gaudeamus igitur” bila u skladu sa Bolonjskom deklaracijom potpisanom 1988. godine, kojom je stvoren jedinstven Evropski prostor obrazovanja, potrebno je do kraja (mi još nismo ni na početku) usvojiti i primijeniti šest principa Bolonjske deklaracije:
-uspostavljanje lako prepoznatljivih i uporedivih diploma
-uspostavljanje dva ciklusa obrazovanja, dodiplomski i postdiplomski studij
-uvođenje kreditnog sistema obrazovanja
-promovisanje mobilnosti studenata i akademskog osoblja
-promovisanje saradnje u osiguranju kvaliteta
-promovisanje potrebne evropske dimenzije u visokom obrazovanju

Za realizaciju Bolonjskog procesa, to jest evropskog načina univerzitetskog obrazovanja, potrebni su prostorni, tehnički i kadrovski uvjeti. Naše univerze te uvjete još nemaju. Zbog toga je tuzlanski Univerzitet pao za tri stotine mjesta na svjetskoj listi kvaliteta, a ne zbog bizarne, kao u čađavoj krčmi, tuče dvojice „umnoj patnji nestasalih“ profesora.

Dakle, gajimo optimizam da će ovom krucijalnom problemu Univerziteta sa 740 uposlenih i 11.000 studenata, naši skupštinari što prije posvetiti pažnju. Jer, to je najveća i najznačajnija „firma“ u ovoj županiji. (Piše: Ekrem AVDIĆ)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here