Šta je vijećnicima pisala Sabina Jusić, kandidat za gradskog pravobranitelja Tuzle?

8
1478

Djelatnica Gradske uprave, Sabina Jusić, uputila je gradskim vijećnicima Tuzle inicijativu za zakonito i savjesno postupanje u postupku imenovanja gradskog pravobranitelja u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla.

Ovaj dopis objavljujemo u cijelosti i bez ikakvih intervencija.

Sabina Jusić, djelatnica Gradske uprave Tuzla

JUSIĆ SABINA
SLANAC BROJ 5
TUZLA

GRAD TUZLA
GRADSKO VIJEĆE
SVIM VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA,
KOLEGIJU GRADSKOG VIJEĆA,
SEKRETARU GRADSKOG VIJEĆA I
STRUČNOJ SLUŽBI GRADSKOG VIJEĆA

PREDMET: INICIJATIVA ZA ZAKONITO I SAVJESNO POSTUPANJE U POSTUPKU IMENOVANJA
GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA

POŠTOVANI,
Ovom inicijativom obraćam Vam se kao jedan od kanditata koji ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/04, 5/08, 2/14 i 4/18), a posebno uslove predviđene javnim oglasom za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla i to iz stava IV. tačke 3.

Nakon provedene procedure, do dana današnjeg nisam obaviještena osim iz medija koji je kandidat prema rezultatima, a na osnovu ocjene komisije, zauzeo prvo mjesto. Takođe, iz medija sam saznala da se radi o kolegi Mirsadu Deliću VD Gradskog pravobranioca, koji je na toj poziciji imenovan od strane Gradonačelnika Jasmina Imamovića. Poznato mi je da je ta tačka dnevnog reda o izboru Gradskog pravobranioca, na prijedlog Gradonačelnika, skinuta sa dnevnog reda, a pretpostavljam da se radi o medijskom, odnosno stavu javnosti o prvorangiranom kandidatu. Po svim pravilima, ukoliko prvoplasirani kandidat, iz nekih razloga ne može biti imenovan, odnosno izabran, a nakon detaljno provedene procedure, koja je kompletno provedena u skladu sa zakonom, nema nikakvih smetnji da se izabere, odnosno imenuje drugoplasirani kandidat, a to sam ja u ovom slučaju. Dakle, kompletna procedura je provedena u skladu sa zakonom.

Saznala sam da je u srijedu 12.12.2018. godine, održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća Tuzla, na koju je dostavljena „Inicijativa za donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog oglasa, postupku i utvrđivanju uslova za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla i poništavanju Javnog oglasa za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla“ broj 02-05-8367-2018 od 05.12.2018. godine, a koju je sačinio Gradonačelnik Grada Tuzla Jasmin Imamović, zaprimljena u pisarnici Grada Tuzla 11.12.2018. godine u 14,45 sati . Na osnovu naprijed navedene inicijative Kolegij Gradskog Vijeća donio je Odluku o stavljanju na dnevni red sjednice Gradskog vijeća Tuzla zakazane četvrtak 20.12.2018. godine Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog oglasa, postupku i utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla i poništavanje Javnog oglasa za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla.

Naime, navedenom inicijativom, Gradonačelniik Grada Tuzla, Jasmin Imamović pokušava obmanuti vijećnike Gradskog vijeća Tuzla, proizvoljnim tumačenjem zakonskih odredbi, tačnije tražeći podršku u Gradskom vijeću, kako da ne izabere, odnosno imenuje drugog kandidata sa liste. Pored toga Gradonačelnik se poziva i na pogrešne članove Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine FBIH“ broj:12/03, 34/03 i 65/13). Ova tematika izvorno u Zakonu propisana je članom 2. stav 1. tačka 1.6. a ista glasi „1.6. koji glasi: ”Odgovorni javni službenik je ministar ili druga osoba ili organ u čijoj je nadležnosti regulirani organ i koji prema odredbama ovoga zakona ima konačnu odgovornost osigurati da postupak izbora na koji se primjenjuje ovaj zakon bude proveden sukladno s principima iz članka 3. ovoga zakona i postupcima utvrđenim ovim zakonom.“

Dakle pametnom je i išaret dovoljan. Kroz tumačenje naprijed navedene zakonske odredbe od Gradonačelnika Grada Tuzla Jasmina Imamovića, da se prepoznati i jedino, što se može zaključiti, je traženje bilo kakvog razloga za poništavanje Javnog oglasa, pa makar to bilo i pokušajem falsifikovanja jasne i precizne zakonske odredbe. Napominjem, da je za tumačenje Zakona, a ukoliko se pokaže nešto sporno ovlašten samo zakonodavac.
Postavljam sebi pitanje a i Vama: “Šta bi se desilo da je izabran prvoplasirani kandidat Mirsad Delić, a koji je i Gradonačelnikov kandidat za tu funkciju“, a što je opšte poznato kako Vama vijećnicima, tako i u javnosti, odnosno u Gradu Tuzla.

Dakle, Odluka o raspisivanju javnog oglasa, postupku i utvrđivanju uslova za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla i Javni oglas za imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla su u skladu sa Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

U konkretnom slučaju radi se o netrpeljivost, šikaniranju i diskriminaciji na najgori mogući način, i to nažalost od Gradonačelnika, tačnije prvog čovjeka Grada Jasmina Imamovića.
O razlozima njegovog ponašanja prema meni ukratko ću Vas informisati. Moj najveći grijeh je što sam radeći u Službi za geodetske i imovinsko pravne poslove općine Tuzla, i to 16 godina, radila isključivo po zakonu, odnosno vlastitoj savjesti. Napominjem da sam od prvog radnog dana u Općini-Gradu Tuzla, stekla epitet istaknutog stručnjaka u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, te da sam od prvog dana pa do danas od neposrednog rukovodioca ocjenjivana sa najvišom ocjenom. Moji problemi nastaju od 2013. godine, kada sam kao voditelj postupka, u Službi za geodetske i imovinsko pravne poslove svojim rješenjem broj: 08-31-660/13-1 od 26.12.2013. godine odbila zahtjev Tehnograd doo za građevinarstvo i inženjering Tuzla, i to zahtjev za uplanjenje objekta. Naime radi se o objektu izgrađenom na lokaciji ispod Parka na Banji, a iznad objekta Doma mladih Tuzla. Iz obrazloženja navedenog rješenja zaključuje se da je podnosilac zahtjeva pribavio sve dozvole (urbaniistička saglasnost, odobrenje za građenje, i odobrenje za upotrebu), a da nije bio vlasnik zemljišta na kojem je izgradio predmetni objekat, odnosno nije riješio imovinske odnose. Napominjem, da je ovo rješenje potvrđeno i od drugostepenog organa, odnosno Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Sarajevo. Nakon toga Načelnik Općine Tuzla Jasmin Imamović na Kolegiju vijeća iznosi tvrdnju kako ja, Jusić Sabina, radim uvezano na predmetima koje vodim sa svojim mužem, advokatom Muhamedom Jusićem. Takođe želim istaći da je tom prilikom moj neposredni rukovodilac, Hasiba Šahmanović načelniku skrenula pažnju da to nije tačno i da ona raspoređuje eventualne predmete moga muža kao advokata. Po ovom pitanju još uvijek je u toku postupak pred sudom, obzirom da smo ja i moj muž podnijeli tužbu zbog klevete i da po istoj postupak još nije okončan, a što je lično poznato vijećniku Mirnesu Ajanoviću, koji je njegov punomoćnik-advokat u tom predmetu. Nakon donošenja naprijed navedenog rješenja Načelnik donosi rješenje kojim mene udaljava iz Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove i raspoređuje u Službu za inspekcijske poslove općine Tuzla gdje se i danas nalazim.

Napominjem, da sam pod istim uslovima ranije konkurisala na mjesto Općinskog pravobranioca Općinskog pravobranilaštva Tuzla, zajedno sa Paulinom Vazmer Jogunčić, te bila drugoplasirana. Ni tada prema mišljenu komisije koju je formirao Načelnik Jasmin Imamović kao ni sada, nisam bila dovoljno dobra za mjesto Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Tuzla., bez obzira na činjenicu da sam posjedovala, kao i sada, sve referense a posebno predviđene stava IV. tačke 3.

Poštovani Vijećnici, ovim dopisom aludiram na Vašu svijest, da prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda isključivo postupate po savjesti. Prihvatanjem i pukim glasanjem za ovaj prijedlog Gradonačelnika, učestvujete ili bi učestvovali u mom daljnem progonu, šikaniranju i školskom primjeru diskriminacije koja se već duži niz godina vrši nada mnom.

S poštovanjem, Jusić Sabina

Tuzla, 16.12.2018. godine

Download PDF

8 Komentari

 1. E moja sabina trebas znati da je imamovic bolestan covjek prevarant i najveci lazov u ovom gradu.dellic ni pocemu ne zasluzuje to mjesto zna on dobro kako je uopste zapislen u opcini.meni ostati nejasno kako je onoliki mogao stati majmunu u guzicu

  • Sabina zar mislis da ces omekšati Imamovića time što ispravljaš krivu Drinu? Sad tek nemaš nikakvih šansi. Budemo vieli sutra na sjednici. Znaš ti vijećnike, ovi iz SDPa uvijek misle njegovom glavom, a opozicije skoro i nema. zar mislis da ce se Mirnes uhvatiti za zakosnke propise? Pa vazniji su mu talovi s Jasminom nego zakon

   • Uopšte ne mislimo da će vijećnici SDP bilo šta reći kao ni oni koji su duboko Jasminu usli odozdo.A Mirnes je posebna priča.Takođe znamo da ce sutjeti jer u ovome nema njega ili ti njegovog interesa.

 2. Pa može li se ikako u opštini dići kamen a da se ne pojavi ime onog Ajanovića ili da se ne otkrije neka nezakonitost u izdavanju raznih dozvola,naštimanih konkursa,tendera, taksi štandova i slično?
  Stara latinska kaže-Svi putevi vode u Rim a ovdje u džepove Imamovića i njegovih pajdaša koji imaju svoje građevinske i ine firme kojima se otvaraju sva vrata .
  Za takve stvari su mu i potrebni ambiciozni ali kriminalizirani likovi poput Serhatlića,Delića,Stjepića,Berbića……..i ovakva struktura beskičmenih gradskih vijećnika.
  Sve njih je lako kupiti ili motivisati a žrtve su stručne i poštene osobe koje odgovorno rade svoj posao poput ove gospođe Sabine.
  Zato, sretno vam bilo u vašoj donkihotovskoj bitci za pravdu-koju vam iskreno žele građani ovog patkograda.

  • Film “Gradska vijećnica” je mala maca za ovu Jasinu…Al Paćino bi trebao doći učiti od Imama kako se zakon izigrava uz dizanje ruku beskičmenjaka

 3. Ha,ha,ha, pa baš kao Patkograd!
  Bukvalno imaju i Hromog Dabu, samo što je trenutno stavljen na “stand by”.
  Miki-borac za pravdu nam je poznat a znamo i ko je Mini.
  Onda im onaj zalizani LoGlavić dođe ko Šiljo.
  Ko li su samo Raja,Vlaja i Gaja?

 4. Cestitam kolegice na hrabrosti i iskrenosti!
  Neka si ti iznijela svoj stav a za to mjesta su te svakako blokirali tako da nista ne gubis !!
  Sabira skolska

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here