Saopćenje UG “Kreka” u povodu urušavanja zgrade DTV “Partizan”

0
420

Na našu adresu došlo je saopćenje za javnost Udruženja građana “Kreka” koje objavljujemo u cjelini.

U povodu dramatičnog urušavanja dijela zgrade DTV „Partizana“ Kreka, kada su samo pukom srećom izbjegnuta eventualna ozljeđivanja nekog od građana MZ „Kreka“ i Tuzle, želimo da izrazimo krajnju ogorčenost i da pozovemo Gradsku upravu da napokon počne izvršavati odluke Gradskog vijeća iz maja 2015.godine u vezi sa adaptiranjem navedenog objekta i njegovom predajom lokalnoj zajednici na korištenje.

I pored pomenute jednoglasne odluke tadašnjeg saziva Vijeća, sve do sada je Uprava Grada ostala nijema i gluha na tu svoju obavezu i pored našeg upornog, mnogostrukog urgiranja što pismenog, što usmenog. Pošto zvanična gradska administracija nije nikada smatrala potrebnim da se očituje na bilo koji način u vezi sa našim urgencijama i molbama, mi ćemo ubuduće odgovarajuće ovlaštene osobe smatarati lično odgovornim za ovo i sva slična dešavanja u vezi sa daljim devastiranjem zgrade „Partizana“ u Kreki koje bi moglo završiti i kobno po nekog našeg sugrađanina.

Na kraju, nadamo se da će napokon doći od strane Gradske uprave do prihvatanja i razumijevanja nastale sigurnosno delikatne situacije po naše sugrađane zbog urušavanja ovog znamenitog kuluturno-historijskog objekta i da će se pristupiti njegovom adaptiranju na radost i korist građana MZ „Kreka“ i cijelog našeg grada.

Svakako, da nije prihvatljivo da se ova situacija zloupotrijebi na taj način da se u potpunosti poruši ovaj objekat i da „Partizan“ završi na gradskoj deponiji, a da se prethodno ne reaktivira odluka o njegovom adaptiranju kroz sadašnje planiranje budžeta tj. kroz njegov predloženi rebalans (cca 7 miliona KM) predložen za sjednicu Vijeća slijedeće sedmice (26.4.2017.g.).

Nakon ovog, razumljivo, službenog tona saopštenja ostaje ono što je u našim srcima: plačemo za našim Domom „Partizan“ Kreka.

Upravni odbor UG „Kreka”
Čičko Derviš, predsj. UO

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here