Predstavljanje publikacije o dosuđivanju naknade za nematerijalnu štetu

0
293

TRIAL International sutra u Sarajevu organizira prezentaciju publikacije “Dosuđivanje naknade nematerijalne štete i kriteriji za odmjeravanje iznosa naknada” (Prikaz sudske prakse u krivičnim i parničnim postupcima u BiH).

Trenutno ne postoje ujednačeni kriteriji vezano za dosuđivanje naknade štete i odmjeravanje njene visine u krivičnim i parničnim postupcima u Bosni i Hercegovini.

TRIAL International je pripremio ovu publikaciju sa namjenom da pomogne oštećenima, njihovim punomoćnicima, predstavnicima pravosuđa i ostalim akterima tako što će na jednom mjestu moći pronaći prikaz postojeće sudske prakse u pogledu dosuđivanja naknade nematerijalne štete žrtvama rata.

Iz TRIAL Internationala se nadaju da će publikacija podstaći izradu posebnih kriterija za ujednačeno izricanje naknade štete u sudovima širom BiH.

Uvodničari će biti predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, te predsjednik Općinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, direktorica Zavoda za besplatnu pravnu pomoć ZDK Azra Močević, a uime TRIAL Internationala publikaciju će predstaviti viša pravna savjetnica Adrijana Hanušić-Bećirović.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here