Povećanje plaća uposlenima u obrazovanju u TK-u

0
427

Nakon dvomjesečnih pregovora predstavnici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i Vlade Tuzlanskog kantona danas su potpisali sporazum o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća radnika u osnovnim i srednjim školama i ustanovama kulture na ovom području.

Blizu sedam hiljada uposlenih u oblasti obrazovanja na području Tuzlanskog kantona od januara naredne godine imat će više plaće za 6,5 posto. Definisano je to danas potpisanim sporazumom, čime je precizirano povećanje koeficijenta za obračun plaća uposlenim u osnovnim i srednjim školama i ustanovama kulture na području Tuzlanskog kantona.

„Ovdje se svakako radi i o vraćanju digniteta prosvjetnim radnicima obzirom da dugi niz godina nismo imali izmjene koeficijenata i da je recimo profesor sa visokom stručnom spremom imao koeficijent 2,32 a ovim sporazumom je taj koeficijent 2,47“, pojašnjava Zlata Muratović, ministrica obrazovanja i nauke TK.

Sporazumom je predviđeno povećanje koeficijenta za obračun plaća, nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, s tim da će se sa primjenom koeficijenata početi od januara.

„Nama je drago da se konačno ove godine, nakon više od 10 godina počelo razgovarati o povećanju plata u osnovnom odgoju i obrazovanju. Naravno da to može biti mnogo bolje, ali ovo je realno stanje i realno se moglo dogovoriti sa Vladom“, kaže Sumedin Kulović, predsjednik Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja TK-a.

„Ono što je bitno naglasiti je da je ovo jedan paket koji smo dogovorili sa Vladom. Minimalna plaća će se povećati, ide Uredba za napredovanje vannastavnog osoblja, i idu porodilje sa punim iznosom porodiljske naknade od 1.1.“, tvrdi Admir Terzić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture TK-a.

Sporazum je obavezujući za obje strane, a u narednim danima će biti izmjenjeni i potrebni dokumenti, kako bi povećanje plaća bilo realizirano na vrijeme.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here