Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora Konjuha: Pribavio korist firmi čiji je osnivač

0
171

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Eldina Brčaninovića (58) iz Živinica, bivšeg direktora firme Konjuh d.d Živinice, zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinio dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Postoji osnovana sumnja da Brčaninović, u periodu od novembra 2007. do kraja 2010. godine kao direktor firme Konjuh, nije prijavio Nadzornom odboru da kao jedan od osnivača firme BH Pelete sa udjelom od 25%, ima direktan interes, te je na sjednicama Uprave inicirao ulaganje Konjuha u dva projekta tako ulazeći u bitan poslovni odnos sa firmom BH Pelete predstavljajući je kao renomiranu firmu i izvođača radova vezanih za pokretanje postrojenja za proizvodnju peleta zajedničkim finansijskim sredstvima ove dvije firme. Time je postupao suprotno Zakonu o privrednim društvima FBiH i Statutom Konjuha, zloupotrijebio svoj položaj i rukovodio se interesima firme BH Pelete, a ne interesima Konjuha.

Oštetio Konjuh za 475.000 KM
Tako je zaključio ugovor o poslovnom odnosu prema kojem je firma BH Pelete isporučilac opreme za Konjuh i izvođač radova na rekonstrukciji kotlovnice za potrebe proizvodnje peleta. Nakon kreditnog zaduženja Konjuha, kojeg je sam inicirao, odobrio je da se firmi BH Pelete unaprijed, u više navrata, isplate veći iznosi novca za izvođenje rekonstrukcije, a da prije toga nije pribavio potrebne elaborate i tehničku dokumentaciju niti obavio sve što je potrebno kako bi došlo do realizacije ovog projekta te prekrši odredbe Zakona o termoenergetskoj inspekciji TK. Krešeći odredbe Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, također nije poduzeo potrebne mjere u cilju praćenja redoslijeda plaćanja i omogućio plaćanje cjelokupnog iznosa unaprijed, prije primopredaje, iako je znao da ugovorom nije naznačena vrsta, količina, kvalitet i vremenski okvir radova, da firma BH Pelete nije ispunjavala uslove za obavljanje termoenergetskih radova, te da nije izvršena primopredaja radova i da rekonstrukcija nije realizirana. Na taj način je firmi BH Pelete pribavio korist u iznosu od oko 370.000 KM, kao razliku između fakturisanog i isplaćenog iznosa i stvarno uloženog novca BH Peleta u rekonstrukciju.

Također, tokom 2009. godine je odobrio plaćanje fakture firmi BH Pelete u iznosu od 105.000 KM za obavljanje radova na nadstrešnici na kotlovnici u krugu Konjuha iako je znao da ova firma nije isporučila materijal niti obavila radove, da organi upravljanja i odlučivanja u Konjuhu nisu razmatrali niti donijeli odluku o izgradnji nadstrešnice i tako pribavio BH Pelete korist u pomenutom iznosu.

Dakle, čineći u sticaju dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja je pribavio firmi BH Pelete korist u ukupnom iznosu od oko 475.000 KM.

Predloženo ukidanje obavljanja dužnosti direktora pet godina
Tokom istrage koju je provodilo ovo Tužilaštvo, uz druge pribavljene dokaze, su urađeni i ekonomsko, građevinsko, mašinsko i elektro vještačenje.

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da Brčaninoviću, po pravosnažnosti presude, izrekne sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja dužnosti direktora u privatnim ili javnim preduzećima, ustanovama ili organima u BiH u trajanju od 5 godina. (ri)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here