Potpisan Memorandum “Koraci nade”, “Specijalna olimpijada BiH i “LIONS zona BiH”

0
296

Danas su u prostorijama Dnevnog centra sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” u Tuzli, “Specijalna olimpijada BiH i “LIONS ZONA BOSNE i HERCEGOVINE, potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji, kako bi formalizovali nacionalno partnerstvo kao dio zajedničke predanosti da se unaprijedi inkluzivna razvojna platforma i podrška osobama sa intelektualnim teškoćama.

Memorandum o razumijevanju i saradnji potpisale su Kada Delić Selimović, nacionalna direktorica Specijalne olimpijade BiH i Sabina Mujezinović, predsjednica LIONS ZONE Bosne i Hercegovine.

Ovaj Memorandum predstavlja dugogodišnje globalno partnerstvo između Special Olympicsa i LIONS INTERNATIONAL i obavezuje se na jačanje saradnje i razumijevanja između stranaka u zajedničkim aktivnostima u BiH, uključujući ali ne ograničavajući se na:

• Podršku pružanja ključnih zdravstvenih usluga osobama sa intelektualnim poteškoćama uključujući preglede vida, zubi, kože, sluha kao i sličnih aktivnosti kako bi se promovisalo cjelokupno zdravlje.

• Promovisanje povećanog angažmana Lions Zone Bosne i Hercegovine na jedinstvenom inkluzivnom sportskom modelu Specijalne olimpijade BiH.

• Angažovanju članova porodica od pojedinaca sa i bez intelektualnih poteškoća u pružanju porodične zdravstvene edukacije kao dijela modela Specijalne olimpijade, Porodičnog zdravstvenog foruma.

• Osiguranju povećane mogućnosti za volonterski rad članova Lions Zone BiH u raznim aktivnostima dizajniranim da upravljaju lokalnim uticajem kroz službu.

• Isticanje i uticaj SO BiH- Lions Zone BiH na misiji inkluzije.

Ovaj Memorandum o razumijevanju potpisan je na tri godine, kako bi omogućio sprovođenje Strategije Specjalne olimpijade Evrope/Euroazije za period 2016-2020, kojom je prioritet aktivnosti usmjeren na inkluzivni sport.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here