Pogled iz Sarajeva: NATO „voli“ partnere

0
357

Kada su u Glavnom štabu NATO-a saznali za deklaraciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti tog entiteta uopće se nisu uzrujavali. Naprotiv, hladno su izjavili da ovaj vojni savez nikoga ne gura u svoje članstvo i da je ova deklaracija unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine. Ovakav stav iz Brisela se, zapravo, mogao očekivati jer polazi od maksime – zajedno smo jači. Onih 28 država u njenom savezu koriste se svim prednostima tog članstva smatrajući da nikog ne treba prisiljavati da uđe, a ko želi treba mu pomoći da bude u članstvu.

Oni koji su dizali ruke za ovu deklaraciju zenemarili su nekoliko bitnih činjenica, od kojih su dvije najbitnije: prvo NATO je od 2005. kroz svoj štab u Butmiru kod Sarajeva već u BiH i, drugo, Oružane snage naše zemlje su od 2006. u Partnerstvu za mir tog vojnog saveza. S tim u vezi važan je i ovaj podatak: OS BiH su od 2001. godine do danas bile uspješno angažirane u operacijama potpore miru diljem svijeta, počevši od Etiopije i Eritreje, preko Iraka i Afganistana, do Konga i Malija, a ove misije su i sada aktuelne. Prema podacima Ministarstva odbrane BiH do sada je u sklopu pomenutih misija sudjelovalo više od 1.200 pripadnika svih nacionalnosti naše vojske.

Bez obzira na pomenutu deklaraciju, NATO je neizbježan u BiH, pa i u Republici Srpskoj kao jednom od njena dva entiteta. Na primjer, naša zemlja aktivno sudjeluje u vježbama kao zemlja-partner, pa na poligon Manjača na području RS-a dolaze i mogu doći vojnici iz članica ovog vojnog saveza. U cijeloj BiH su i LOT-timovi koji su “oči i uši” EUFOR-a na terenu i doprinose održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, a u tim timovima su i vojnici iz zemalja NATO-a. Establišment u Banja Luci ne protivi se tome da BiH bude u Partnerstvu za mir NATO-a jer je u tom partnerstvu i Republika Srbija, a u RS-u u svemu bi htjeli da imitiraju državu s druge strane Drine.

NATO štiti svojih 28 članica, ali “voli” i 22 zemlje iz Partnerstva za mir jer je cilj jačanje međusobnog povjerenja i približavanja vojnih dostignuća i standarda tog saveza nečlanicama. Ovo partnerstvo mnogi smatraju da je predvorje pred pristupanje savezu, jer je do sada dvadeetak zemalja-partnera primljeno u Alijansu. I koliko god je to tačno, isto tako je tačno da neke države kao Austrija ili Finska uopće nisu zainteresirane za ulazak u NATO. Što se tiče vojne neutralnosti Srbije to je stvar najviših organa te države koja participira u Partnerstvu za mir NATO-a, ali na vojnom planu uspješno sarađuje sa Rusiom od koje “na akciji” dobija MIG-ove I drugo naoružanje.

Bosna i Hercegovina, dakle, još nije u NATO-u, ali je NATO, kao što je navedeno, na razne načine prisutan u BiH i tako će, po svemu sudeći, i ostati, bez obzira na pomenutu deklaraciju ili neke druge opstrukcije iz Republike Srpske. (Piše: Đuro KOZAR, vojnopolitički komentator iz Sarajeva)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here