Pandurević: Formirati lokalno-ekonomsko vijeće u Općini Živinice

0
174

Delegacija Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) jučer se sastala sa načelnikom Općine Živinice Samirom Kamenjakovićem, a cilj sastanka bio je evidentiranje i pronalaženje rješenja za otklanjanje prepreka s kojima se poslodavci susreću, u svrhu stvaranja boljeg poslovnog ambijenta.

Sastanku su prisustvovali i članovi Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Živinica.

Načelnik Općine Živinice je istakao da je pokretač svakog lokalnog razvoja privatni sektor te da ova općina aktivno radi na privlačenju stranih i domaćih investicija.

Poslodavci su naglasili da domaći investitori nailaze na brojne barijere te da je potrebno uskladiti poresku politiku sa ekonomskih stanjem, smanjiti broj parafiskalnih nameta koji stvaraju nepotrebne troškove, kao i mnogobrojne i rigidne procedure za osnivanje firmi.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević predložio je da se u Općini Živinice formira lokalno-ekonomsko vijeće, kakva su već formirana u pojedinim općinama. Ovo vijeće bi se sastojalo od poslodavaca, predstavnika lokalne vlasti i sindikata, a bilo bi pandan Ekonomsko-socijalnom vijeću. Predstavnik takvog vijeća bi prisustvovao sjednicama Općinskog vijeća i bio bi uključen u kreiranju odluka u vezi olakšanja poslovnog ambijenta.

Također, Udruženje poslodavaca FBiH je podržalo projekt Poslovne zone Ciljuge koji podstiče razvoj poduzetništva na lokalnom nivou i nudi određene benefite iskazane kroz povoljne rente, odloženo plaćanje, benefite u poreskoj politici, pomoć u izvozu i drugo.

Kamenjaković je izazio spremnost za nastavak dobre komunikacije i saradnje s privrednicima te je zaključeno da će Udruženje poslodavaca FBiH, sa svojim lokalnim ograncima, pomoći poslodavcima s ovog područja.

U okviru posjete Tuzlanskom kantonu, Udruženje poslodavaca FBiH održalo je sastanak i sa poslodavcima s područja Gračanice. Poslodavci su naveli da imaju problem sa nabavkom dovoljnih količina električne energije na tom području te da, iako im je Elektroprivreda obećala pomoći, još uvijek nisu ponudili rješenje.

Ukazali su na neadekvatan odnos vlasti prema problemima poslodavcima i naglasili da je aktuelna zakonska rješenja koja se tiču privrede potrebno izmijeniti u svrhu općeg društvenog dobra, saopćeno je iz Udruženja poslodavaca FBiH. (Fena)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here