Objavljan javni konkurs za imenovanje direktora Federalne uprave policije

0
346

Javni konkurs za imenovanje direktora Federalne uprave policije objavljen je danas, nakon što je krajem novembra Nezavisni odbor Parlamenta Federacije BiH donio odluku o raspisivanju konkursa za izbor novog direktora.

Aktuelni direktor FUP-a Dragan Lukač ranije je najavio da će podnijeti ostavku, zbog zdravstvenih razloga.

Kandidat za direktora Uprave policije, između ostalog, treba da ima najmanje tri godine iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu.

Jedan od uslova je i da kandidat nije bio član političke stranke niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju u organima vlasti od političke stranke u posljednjih pet godina.

Konkursom je također pripisano da kandidat nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u posljednjih pet godina.

Mandat direktora Uprave policije traje četiri godine i može se samo jednom uzastopno obnoviti. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here