Muzej u Bužimu čuva Mladićeve dokumente

0
527

Da je na bužimskom ratištu septembra 1994. godine u toku akcije “Breza 94”, kojom je komandovao, uz njegov džip, vojnu uniformu i torbu sa kartama uhapšen i sam general Ratko Mladić, vjerovatno da bi genocid u Srebrenici jula 1995. godine bio izbjegnut. Mladić je tada ranjen i uspio se izvući sa ratišta.

A, o potpunom desetkovanju snaga Vojske Republike Srpske na područjima bužimskog ratišta svjedoče dokumenti i predmeti zaplijenjeni u okviru kontranapada pripadnika 505. viteške brigade pod komandom ratnog heroja Izeta Nanića, koji se nalaze u Muzeju 505. viteške brigade u Bužimu, koji je posjetila ekipa Anadolu Agency (AA).

Tu je izložena kapa pronađena u zaplijenjenom vozilu koje je pripadalo generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, registarske tablice, ali i brojna lična dokumentacija učesnika na strani VRS iz koje je vidljivo da su dolazili kako sa prostora istočne Bosne, tako i iz okupiranih dijelova Hrvatske.

Jedan od zaplijenjenih dokumenata je i lična karta Save Sokanovića, iz Han-Pijeska, tadašnjeg načelnika Sektora za moral, vjerske i pravne poslove i ujedno pomoćnika načelnika Generalštaba VRS-a, što jasno svjedoči o tome kolika je za VRS bila operacija “Breza 94”.

Nakon rata, bio je jedan od trojice rukovodilaca Sekretarijata Stalnog komiteta za vojna pitanja Bosne i Hercegovine i savjetnik ministra odbrane Bosne i Hercegovine. U čin general-majora unaprijeđen je 28. oktobra 1998. godine, a u čin general-potpukovnika 20. marta 2001. godine. Nakon penzionisanja, preselio je u Srbiju.

U Muzeju 505. viteške brigade nalazi se i zaplijenjeni PAM 12,7 milimetara sa uništenog tenka, koji se nazivao voz smrti “Siva munja”, uništen u rejonu Ćulmaka 12. septembra 1994. godine tokom kontranapada. Tenk T-55 je bio veoma značajan za VRS, jer se koristio u snimanju brojnih spotova kojim su se veličali uspjesi VRS-a na ratištima.

O značaju bitke koja se vodila na bužimskom ratištu, za Anadolu Agency govorio je Samir Abazović, nekadašnji pripadnik izviđačkog voda “Gazije” u sastavu 505. viteške brigade.

“S ove vremenske distance kada pogledamo, to je jedna od najznačajnijih bitaka koje su vođene na ovim prostorima kojima je komandovao sam ratni zločinac Ratko Mladić. Akcija “Breza 94″, koja je otpočela slobodno možemo reći 1. septembra 1994. kada su združene snage Vojske RS-a i tzv. Srpske krajine krenule sa ofanzivom na području Bosanske Bojne, što je imalo vjerovatno za cilj da razvuku snage 505. brigade, da bi oni nakon tri dana udarili na pravcu Sip-Radoč-Križ”, kaže Abazović.

Operacija “Breza 94”, navodi Abazović, prvih dana se moglo vidjeti, bila je veoma značajna. To, navodi on, posebno s obzirom na to da je bio koncentrisan veliki broj pješadije kao i artiljerije, prvenstveno tenkova, haubica i svih mogućih artiljeriskih oruđa.

“Bio je to prvi pokušaj neprijatelja da na području Križa pokuša sa tenkovskim probojem. To smo osujetili, spremno ih dočekali i uspjeli onesposobiti jedan tenk i zaustaviti taj prvi udar koji je bio na tom dijelu. Nakon deset dana iscrpljujuće borbe, a zbilja tih dana tuklo je iz svih mogućih oružja, artiljerijskih, koja su se mogla upotrijebiti – od tenkova, haubica, raketa, na kraju su uključeni i helikopteri – komandant Izet Nanić je pretpostavio da se radi o veoma opsežnoj akciji, odnosno operaciji i uočilo se da sa istom rukovodi sam ratni zločinac Ratko Mladić. Nakon deset dana iscrpljujuće borbe, kada nam je ponestajalo i samog ljudstva i municije, materijalno-tehničkih sredstava, komandant je učinio jednu veoma hrabru odluku, da pripadnici 505. brigade sa oko 300 naoružanih boraca, uključujući “Hamze”, “Gazije” i jurišni bataljon, krenemo u kontranapad”, priča Abazović.

– Nanićeva visprenost promijenila tok akcije –

Ističe da je 11. na 12. septembar u rejonu Šajrovačkih vrata, u ranim jutarnjim satima, njegova jedinica, izviđačko-diverzantski vod “Gazije” bio zadužen da izvrši, sprovede jedinice “iza leđa” srpske vojske i da faktorom iznenađenja napravi akciju kojom bi neutralisali njihove, prije svega, artiljeriju i komandna mjesta.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here