Mijo Franković: Fosilizacija kulturnog pejzaža

2
663

U enterijeru jednog tuzlanskog javnog objekta, koji je po svojoj strukturi i funkciji više objekt profanoga karaktera, stoji na jednom unutrašnjem zabatnom panelu natpis da je na tom mjestu postojao taj i taj objekt. Naravno, riječ je o višeslojno kulturnom dobru iz domena nepokretnog graditeljskog naslijeđa. Suptilan primjer obeščašćenja i obezvrijeđivanja povijesnog kontinuiteta Tuzlanskog kulturnog pejzaža ponižavajuće zaustavljen na stupnju verbalne fosilizacije spomenika kulture. U svakom slučaju paleontološki otisak nekog prahistorijskog nestalog objekta i ovaj verbalno memorisan je za ovo razmatranje potpuno kompatibilan izuzimajući vremensku lentu.

Ne treba gubiti vrijeme o značenju riječi „fosilizacija“, a umjesto toga potpunije ću prezentirati taj vremensko destruktivni proces uništavanja kulturnog naslijeđa koji se više decenija primjenjuje u Tuzli. Taj proces primjenjuje se u onim slučajevima kada jedan objekt kulturne vrijednosti treba ukloniti za račun interpolacije nekog novog objekta invazivno komercijalnog sadržaja, tako što se prestane koristiti njegova namjena, potpuno se napusti, ogradi oplatama i skelama na kojima vise raznobojni reklamni plakati. Nakon više godina kada je objekt-žrtva konstruktivno-statički metastazirala „gospodari grada“ pozovu političko diletantsku Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika iz Sarajeva koji im izdaju dokument koji kaže da je objekt u takvom stanju da ga je nemoguće rekonstruisati i time prekinu proces fosilizacije dajući legalistički status prizemnoj kulturi, odnosno njezinim sponzorima.

Pored ovog puta u rušenje identitetske kulturne i državne piramide najviše je raširen metod nasilnog uklanjanja objekata prirodnog i kulturnog naslijeđa u cilju dobivanja jeftinih lokacija za nove gradnje svetilišta globalizma i novog svjetskog poretka. Posebno katastrofalne posljedice taj način ostavlja u dolinskom urbanom pejzažu, koji većinski preovladava na urbanističkoj matrici BiH koji pored izravnog rušenja dobara naslijeđa i rušenja bosanske prostorne pastorale narušavajući mir dvorišta, okućnica, cvijetnih ćilima bašče bosanske, vrtova i predvrtova, uništavaju dvije temeljne zakonitosti pulsiranja života na Zemlji: dinamizam osnovnog fluida zraka i metaboličke fiziološke procese biološkog stratuma.

U bosanskoj urbanoj dolini zauvijek su nestali mnogobrojni objekti, rezidencijalni, ladanjski, stare škole, objekti lokalne uprave, rudničke direkcije, domovi kulture, domovi DTV „Partizan“, trgovački magazini zvane Name, robne kuće ovjenčane imenima lokalne topografije, hoteli i depandansi, kasarne, vojne komande, poljoprivredne stanice, stanice milicije, duhanske stanice, električne centrale, barutane, plinare, infrastruktura uzanih željezničkih stanica, tvornice iz Austrijskog perioda kao graditeljska vrijednost, a posebno njihova instalirana tehnologija kao spomenici tehničko-tehnološke kulture.

Ovim stampedom prostor izgradnje kulturnog, umjetničkog, nacionalnog, političkog i ekološkog identiteta lokalnih zajednica minoriziran je u granice nefunkcionalnosti.
Ogromna katastrofa ovih procesa je uništavanje kreativne motivacije i stvaralačkog senzibiliteta na naslijeđenim vrijednostima što u suštini čini potpuni krah emotivne inteligencije. Drugim riječima kazano je „vrijeme je život akumuliran u novcu“, a sve druge vrijednosti kao ljubav prema porodici, narodu i zemlji, pravda, čast, humanost, kompasija i empatija su potpuno isključene i smiješne čime se i pitanje svrhe ljudskog postojanja potpuno isključuje.

Akteri ovoga nečasnog posla nisu nimalo svjesni svoje historijske odgovornosti prema svome narodu, svome potomstvu i svojoj zemlji da recentni i aktualni vremenski isječak identitesko dokumentarne piramide BiH čine siromašnim, nečitljivim i konfuznim koji će producirati u budućnosti sjeme razdora i nesporazuma na temelju različitih teza, premisa i inačica o nama samima, dajući tako materijale za nesigurnu, neautentičnu i apokrifnu historijsku naraciju. (Piše: Mijo FRANKOVIĆ)

Download PDF

2 Komentari

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here