Kurtćehajić: Republika Srpska pravno potpuno osporiva kategorija

0
378

Predsjednik Foruma bošnjačkih intelektualaca i nosilac liste za državni parlament ispred Stranke za BiH Suad Kurtćehajić je na tribini Foruma bošnjačkih intelektualaca o temi „Presuđeni genocid u Srebrenici je dovoljan pravni osnov za ukidanje Republike Srpske“ kazao da, nakon što je 24. februara 2007. Internacionalni sud pravde u Hagu svojom formulacijom da su vojska i policija Republike Srpske osmislile i izvršile genocid u Srebrenici, Republika Srpska postala pravno potpuno osporiva kategorija.

Po njegovim riječima, u Dejtonu se znalo za Srebrenicu, ali nije bilo presude.

– Danas imamo presudu protiv Republike Srpske čije institucije vojska i policija su izvršile genocid, ali ta presuda je za sada mrtvo slovo na papiru jer se ne preduzima ništa da se ona izvrši. A nama se u Bosni i Hercegovini nastoji nametnuti priča da je RS trajna kategorija, jer je ustanovljena Dejtonskim ugovorom – kazao je Kurtćehajić.

Dodao je da je jedan od velikih moralnih autoriteta Simon Vizental rekao da je navikavanje žrtve na posljedice genocida također genocid. U tom smislu je, smatra Kurtćehajić, i navikavanje Bošnjaka na RS kao na ustavnu kategoriju također genocid.

On ističe da svaki međunarodni ugovor podliježe osporavanju i poništenju ako postoje pravni razlozi za to, “a oni su sadržani u Bečkoj konvencija o pravu međunarodnih ugovora“.

Navodi da je ništav svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općega međunarodnog prava. U svrhe ove Konvencije, nastavlja on, imperativna norma općega međunarodnog prava je norma što ju je prihvatila i priznala čitava međunarodna zajednica država kao normu od koje nije dopušteno nikakvo odstupanje i koja se može izmijeniti samo novom normom općega međunarodnog prava iste prirode.

Iz ovoga vidimo, istakao je Kurtćehajić, „da je samom presudom za genocid protiv RS ova tvorevina kao i Dejtonski sporazum u cijelosti potpuno doveden u pitanje te da je ovom presudom presuđeno Republici Srpskoj“.

– Postavlja se pitanje kako onda i danas živimo prema Dejtonu i sa RS. Pa razlog je jer ova presuda nikada od 2007. godine nije izvršena. Nikada se nikome država Bosna i Hercegovina nije obratila za izvršenje ove presude i ukidanje tvorevine RS koja je odgovorna za genocid – kazao je Kurtćehajić.

Po njegovim riječima, imajući u vidu da su Ujedinjene nacije stvorile Internacionalni sud u Hagu 1945. godine, „one bi trebale biti adresa za ukidanje tvorevine kojoj je presuđen genocid“.

– Također treba znati da je BiH priznata u aprilu 1992. i primljena u UN 22. maja iste godine, te da bi poništenjem Dejtonskog ugovora nestali entiteti koji postoje isključivo zahvaljujući Dejtonu. BiH bi ostala neupitna – navodi Kurtćehajić.

Kaže da „naši državni organi, zbog blokade koja postoji u sistemu odlučivanja, nisu u mogućnosti da se po ovom pitanju obrate UN-u, ali brojne nevladine organizacije uključujući žrtve genocida poput majki Srebrenice jesu i da zahtijevaju da se sve ono što je stvoreno na genocidu, a to je i Republika Srpska ukine“.

– Također se i političke stranke koje su na vlasti i imaju legitimitet građana mogu obratiti Ujedinjenim nacijama i njenim predstavnicima da se riješi ova šizofrena situacija oko RS i ukine njeno postojanje – smatra Kurtćehajić.

On je također istakao da „dok proces ukidanja Republike Srpske bude trajao treba otići u Strazbur i u prvom redu ukinuti naziv Republika Srpska, jer se on protivi Evropskoj konvenciji i njenim protokolima, te ne može naziv biti po jednom entitetu u državi u kojoj su i Bošnjaci i Srbi i Hrvati ravnopravni kako na cijelom njenom prostoru tako i u okviru entiteta“.

Moderator tribine Džebrail Bajramović, koji je kandidat za Parlament Federacije BiH ispred Stranke za BiH, je posebno istakanuo da se u prvom redu treba obratiti Ujedinjenim nacijama da se uvede privremena mjera izuzeća Srebrenice iz pravne jurisdikcije Republike Srpske, „jer je pravno i moralno potpuno neodrživo i nenormalno da Bošnjaci iz Srebrenice nad kojima je počinjen presuđeni genocid kao najstrašniji zločin žive u okviru tvorevine odgovorne za genocid“.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here